K vyřešení téměř osudového nedostatku financí, kdy už nebyly peníze ani na benzin, nakonec přispěl samotný Ústecký kraj. Ten podal záchranné stanici pomocnou ruku ve formě Smlouvy o spolupráci mezi odborem životního prostředí a zemědělství Ústeckého kraje a záchrannou stanicí.

Včera navštívila stanici pro handicapovaná zvířata Falco radní Ústeckého kraje Jana Ryšánková spolu s Dagmar Waicovou, zastupitelkou Ústeckého kraje. Obě dámy přivezly pro zvířata dary v podobě krmiva. „Dohodly jsme se s paní Tomšovskou, co bude potřebovat a nechaly si od ní poradit. Jde například o masové konzervy pro ježky a nějaké zrní, krmivo pro ptáky,“ prozradila Jana Ryšánková.

Podpora kraje byla původně nekoordinovaná, pomoc spočívala vesměs v jednorázových dotacích z fondu hejtmanky. „Přišla za mnou kolegyně Waicová s tím, že bychom měly této stanici nějak pomoci. Nejlépe tím, že kraj bude Falco dotovat pravidelně, koncipovaně a podařilo se nám domluvit na životním prostředí výpomoc ve formě smlouvy o spolupráci,“ sdělila Jana Ryšánková.

Nejvíce peněz nyní bude stanice potřebovat na rekonstrukci stávající staré kůlny, kde by měla vzniknout ošetřovna a prostory pro příjem živočichů, odchovna mláďat a zázemí pro stanici handicapovaných živočichů. Peníze jsou stále potřeba zejména na krmivo a na pohonné hmoty, protože zaměstnanci stanice většinou pro zvířata sami jezdí.

Trvale handicapovaná zvířata, která nelze znovu vypustit na svobodu, budou umístěna do části pro trvalé handicapy, a která v této době tvoří prakticky celou stanici.

Trvalé handicapy záchrannou stanici nejvíc finančně zatěžují a jsou vesměs využívány k ekologické výchově. „Proto je tu možnost „adopce“ trvale handicapovaných zvířat, tak jako v zoologických zahradách. Je to pro nás velká výpomoc,“ podotkla vedoucí Záchranné stanice Falco v Dolním Týnci Jana Tomšovská.

Pracovníci stanice se v rámci svých možností věnují osvětové činnosti a výchově dětí a mládeže. „Ta práce není jenom o záchraně zvířat, která někdo najde a přiveze, ale i o práci na školách, kdy do stanice v létě přijíždějí děti, které učíme, jak se chovat ke zvířatům, a to, co mají udělat, když to zvíře někde najdou. Pokud stíháme, tak chodíme do škol nebo můžou děti po vzájemné dohodě přijít sem. Školy nás většinou oslovují samy, některé docházejí pravidelně,“ popsala další práci ve stanici Jana Tomšová.

Záchranná stanice Falco Dolní Týnec
- Poskytuje odbornou pomoc dočasně handicapovaným živočichům
- Zajišťuje péči o nalezená opuštěná mláďata a jejich přípravu na život po navrácení do volné přírody
- Stará se o živočichy trvale handicapované – například ptáky bez křídla
- Zajišťuje v rámci možností záchranné transfery zvířat
- Poskytuje osvětovou činnost a ekologickou výchovu dětí a mládeže

V současnosti na stanici evidují přibližně 140 živočichů. „Nejsou to jenom ptáci, máme zde netopýry, ježky, je tady liška, kuny, dravci, sovy, drobní ptáci. Prakticky k nám bereme všechno, kromě losů, medvědů, vyder a bobrů, na které nemáme kapacity, a na spárkatou zvěř máme povolení pouze na jeden kus kvůli prostoru,“ vyjmenovala současné obsazení vedoucí.

„Chtěli bychom poděkovat Ústeckému kraji, paní hejtmance, náměstku Fišerovi i radní Janě Ryšánkové, že to všechno tak dobře dopadlo, že stanice bude zachována a podpořena krajem. Nyní máme smlouvu o spolupráci jak s krajem, tak s některými městy o sběru volně žijících handicapovaných živočichů,“ dodala závěrem vedoucí stanice Jana Tomšovská.

Kateřina Bizzarri