Město přistoupilo k jeho výstavbě s vizí, že teplo přijaté z tohoto horkovodu bude pro konečné odběratele přibližně o deset procent levnější. Konečná cena se bude odvíjet od celkové spotřeby tepla a nákladů Tepelného hospodářství města Lovosice, které dodávky pro město zprostředkovává.

„Konečnou skutečnou cenu a spotřebu tepla budeme znát do konce ledna. Nyní čekáme na vyúčtování nákladů a faktury za energie,“ uvedl za Tepelné hospodářství města Lovosice jednatel Milan Peterka.

Kompletně byly všechny větve horkovodu zprovozněny podle plánu do konce dubna loňského roku, poslední byl napojen lovosický zimní stadion. Horkovod po celou dobu fungoval bez závažnějších komplikací.

„Řešili jsme jen běžné provozní závady. Jako menší závady na teploměru a podobně. Pokud byla nějaká odstávka, konečný odběratel ji nezaznamenal, maximálně mohlo dojít k menšímu poklesu teploty vody o pár stupňů,“ doplnil Peterka.

Kateřina Bizzarri