„Žádné návaly lidí tady nebyly. Pro řidičský průkaz si během dne přišlo zhruba deset lidí. Nejvíce jich přišlo dopoledne mezi 8.30 a 11.30 hodinami. Teď už se trousí poslední lidé,“ řekl hodinu před uzavřením úřadu referent odboru dopravy a silničního hospodářství František Havrda.

Jak prozradil, na úřad se pro doklad nedostavilo ještě zhruba 360 lidí s řidičským oprávněním, dalších zhruba sto vyhotovených dokladů čeká na vyzvednutí.

Jak uvedl odcházející vedoucí odboru dopravy litoměřického městského úřadu Ivo Perna, příliš velký zájem o výměnu řidičského oprávnění vydaného do roku 2000 nebyl v minulém týdnu ani v Litoměřicích.

„Například v pondělí, v úřední den, si o výměnu zažádalo zhruba dvacet lidí. Žádné návaly nebyly, vše probíhalo v komorním duchu. Zvláštní úřední hodiny na Silvestra jsme nezajišťovali, domnívám se, že dva roky, které na výměnu řidiči měli, je dostatečně dlouhá doba. Jeden den už to nezachrání,“ uvedl Ivo Perna.

Mimořádné úřední hodiny v posledním dnu v roce nebyly pro řidiče příliš důležité kvůli zažádání o výměnu, ale především kvůli vyzvednutí nového dokladu. Pokud si totiž řidič nezažádal o výměnu včas, nesmí od ledna za volant, pokud bude řídit, riskuje pokutu.

Na vydání nového průkazu má příslušný úřad až dvacet dní. Ještě v průběhu minulého týdne zbývalo jen v lovosické spádové oblasti vyměnit zhruba 350 řidičských oprávnění, o jejichž výměnu dosud nebylo zažádáno.

„V tomto počtu je ale dost těch řidičů, kteří si už pro nový průkaz ani nepřijdou. Jde například o starší lidi, kteří už řídit nechtějí a podobně. Například po minulé výměně nám zůstalo ještě 523 řidičů, kteří o nový průkaz nezažádali. Jde převážně o starší lidi,“ uvedl František Havrda.

Povinná výměna se týkala řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské průkazy pozbývají platnosti. Doklad se tedy stává neplatným.

Autoři: Michal Závada, Zdeňka Studená