Státní maturity tady dopadly s 99 % úspěšností. Přesto je zřejmě nutné „zefektivnit“ jeho provoz a „zkvalitnit“ zdejší vzdělávání.

Školy se totiž, stejně jako všech vzdělávacích institucí zřizovaných Ústeckým krajem, týká program vytvoření páteřních škol kraje.

Jinými slovy: Škola nemůže samostatně existovat, protože je malá. Páteřní škola Ústeckého kraje musí mít minimálně 800 žáků.

„Racionalizace“ krajského školství
Kraj, který v roce 2001 převzal do své správy 189 škol, „snížil“ jejich počet na 127. Přesto stále častěji přibývá prázdných lavic. Vytvořil proto program racionalizace sítě středních škol, který se má vypořádat s poklesem žáků. Snížit počet škol znamená ušetřit peníze.

Kraj: Jeden metr pro všechny
„Hlavním cílem plánovaného slučování vybraných škol Ústeckého kraje je optimalizace krajského vzdělávacího systému a efektivnější využívání budov, financí i pedagogů,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Alena Tichá s tím, že program se týká bez výjimky všech druhů středních škol včetně gymnázií.

Problém je v tom, že v Roudnici je jedinou možnou školou pro sloučení VOŠ a SOŠ ve Špindlerově ulici, pod jejíž křídla gymnázium nechce. Sloučení by totiž prakticky znamenalo zrušení gymnázia.

GYMNÁZIUM ROUDNICE N. L
- nejstarší české gymnázium v regionu – zal. v roce 1877
- má 410 studentů, tj. 93,2 % max. kapacity školní budovy
-  jediná škola na Podřipsku, která připravuje studenty na VŠ
- ročně se dostane 90 – 93 % studentů na vysokou školu
- absolventi gymnázia studují na UK, VŠE, ČVUT, UJEP aj.
- 99 % úspěšnost v generálce státní maturity 2010

„Nabízejí se tři možnosti. Buď bude gymnázium sloučeno se školou stejného typu, tzn. například s litoměřickým gymnáziem, ale pokud je mi známo, tak to se připravuje na spojení s gymnáziem v Lovosicích, nebo se musí sloučit gymnázium se „zemědělkou“, což by téměř jistě znamenalo pokles úrovně školy.

Třetí možností je najít způsob, jak zachovat gymnázium samostatné,“ uvedl místostarosta Roudnice nad Labem Vladimír Urban. Ten do rady města přinesl také nápad, že by se mohla do budovy gymnázia dočasně přesunout základní škola z Bezděkova (více informací v dolní části strany).

Ředitel: Požádáme kraj o výjimku
Třetí možnost, samostatné gymnázium, vidí jako jediné řešení také ředitel gymnázia Miloslav Mann. „Pokud bude škola jakýmkoliv způsobem sloučena, bude to krok proti lidem a proti zájmům našeho regionu. Proto chceme požádat o výjimku, aby mohlo gymnázium zůstat samostatné,“ uvedl ředitel školy.

Jak vysvětlil, každá škola musela do 23.prosince doručit kraji návrh rozvoje školy, který vychází z pravidel páteřních škol.

„Ředitelé škol mají v současné době čas na zvážení dalšího rozvoje jejich školy v aktuálních podmínkách ekonomické, finanční a demografické krize a předložit Ústeckému kraji jako zřizovateli vlastní návrh,“ vysvětlila za kraj Alena Tichá.

Kde a na čem chtějí ušetřit?
Vedení školy není jasné, čemu slučování škol prospěje. „Kdyby byly školy poloprázdné, tak bych to pochopil, ale takto se domnívám, že úspory nebudou téměř žádné,“ říká Miloslav Mann.

Ten se snaží školu zachovat v současném stavu. „Ve zprávě pro Ústecký kraj jsem požádal, abychom zůstali pod krajem, ale byli samostatní. Pokud to nepůjde, věřím, že nám pomůže město,“ říká ředitel.

Slučování škol zkvalitňuje výuku?
Podle vyjádření tiskového oddělení Ústeckého kraje je převzetí školy městem možné, nedávno se tak stalo například s gymnáziem v České Kamenici. Ani sloučení ale školám neškodí.

„Závěry ze semináře ředitelů potvrdily, že i přes počáteční problémy nakonec každý racionalizační proces vede k úsporám finančních prostředků a zefektivnění vzdělávacího procesu,“ uvedla mluvčí kraje Alena Tichá.


Kraj: počítáme, počítáme, na kvalitu nekoukáme…

(poznámka Zdeňky Studené)

Plné třídy, úspěšní studenti, kvalitní výuka. Není to důvod k radosti? Ale kdepak, to jsou přece důvody, proč by se rozhodně mělo něco změnit. Příkladem je roudnické gymnázium. Ústecký kraj, místo aby se bil v prsa, jak má úspěšnou školu, dá jí „na výběr“, jakou si vybere budoucnost. Sami ředitelé si přece připraví koncepci, jak přežít nebo se zabít. Hlavně se přizpůsobit. Nevyčuhovat z řady, držet ústa, vyhovovat… Něco mi to připomíná,… nevím přesně co, ale dělá se mi z toho špatně.

Naprosto nechápu, kde je to zefektivnění, zkvalitnění a další nesmysly, kterými se kraj ve svém projektu ohání. Dá se snad na sto procentech ještě něco zlepšit? Může tato situace někomu pomoci? Určitě ano, ale roudnické gymnázium to rozhodně nebude. Ze sta procent se totiž dá už jen odečítat…