České varhanní koncerty 18. století autorů Karla Blažeje Kopřivy, Jana Václava Stamice a Jana Křtitele Vaňhala tu znějí v podání významného českého varhaníka Jaroslava Tůmy a souboru Hipocondria ensemble.

Nahrávka České varhanní koncerty 18. století byla pořízena v kostele sv. Jiljí v obci Bezděz. Jak zmiňuje zdejší farář Jan Nepomuk Jiřiště, hudební díla, jež toto CD obsahuje, bývala ve své době provozována především v prostorách šlechtických sídel či v zámeckých kaplích.

Interiér bezdězského kostela je však akusticky disponován tak, že i v jeho prostorách docházejí tyto skladby svého plnohodnotného a zcela odpovídajícího vyznění. Varhanní positiv, cembalo a regál zapůjčil P. Stanislav Přibyl.

Jana Michálková