Obdržel totiž certifikát, který ho opravňuje prodávat od příštího roku v západní Evropě certifikovanou bionaftu. Společnost Preol, která je členem skupiny Agrofert, uvedla před rokem do provozu nejmodernější jednotku na výrobu bionafty s kapacitou 100 000 tun ročně, díky tomu získala nyní mezinárodní certifikát dle systému ISCC.

„Preol tak už nyní splňuje limity pro rok 2017,“ podotkl Stanislav Moučka, certifikační manažer Bureau Veritas.

Lovosická bionafta úspěšně prošla procesem certifikace za účelem ověření vlivu na životní prostředí, a to jako první ve svém oboru a ve zdejším regionu. Certifikace prokázala dlouhodobou udržitelnost podmínek výroby bionafty v celém životním cyklu od pěstitelů řepkového semene, přes sběrná místa, až po konečný proces výroby a spotřeby bionafty.

„V praxi to znamená, že Preol vyrábí bionaftu technologií, která zajišťuje výrazné snížení emisí skleníkových plynů oproti klasické naftě,“ vyjmenoval jednu z hlavních předností nové technologie výroby mediální zástupce Preolu Karel Hendrych.

Úspora emisí skleníkových plynů při výrobě bionafty se promítne v roce 2011 i do české legislativy. Tehdy totiž musí být dosaženo minimálně 35% snížení emisí oproti emisím z použití klasické motorové nafty. Díky své moderní technologii však dosáhla bionafta z Preolu zmiňovanou úsporu skleníkových plynů a již dnes a s velkou rezervou tak splnila tento budoucí legislativní požadavek.

„Mezinárodně platný certifikát, bez kterého by Preol nemohl prodávat své produkty od prvního ledna 2011 do západní Evropy, jsme získali jako první výrobce bionafty v ČR, za což jsme velice rádi,“ řekl při předání certifikátu generální ředitel Preolu Petr Voborník.

Ten zároveň ujistil, že předáním certifikátu nekončí snaha společnosti o další snižování vlivů výroby na životní prostředí.