Podle vedení chemičky v minulosti plánované realizaci levobřežní cyklostezky z Lovosic do Litoměřic brání fakt, že uvažovaná stavba by u Lovosic vedla přímo přes areál Lovochemie, což není podle tiskové mluvčí společnosti Ireny Vodičkové možné z technických důvodů.

„Lovochemii totiž patří pozemky až k řece, tudíž by zde nebyl prostor, kudy cyklostezku vést, protože poblíž řeky se nachází čistírna odpadních vod a kotví tu lodě. Navíc zde roste protipovodňová ochrana,“ řekla mluvčí s tím, že generální ředitel Lovochemie zaslal v souvislosti s uvažovanou stavbou starostce města Lovosice dopis, ve kterém se stavbou nesouhlasí s odvoláním na dopravně – bezpečnostní rizika, která by provoz cyklostezky podél areálu chemičky provázel.

Město se o možnost realizace levobřežní cyklostezky směrem k Litoměřicím zajímalo několikrát, v současné době je ale jisté, že od plánů bude muset ustoupit.

S cyklostezkou už město nepočítá
„Cyklostezka byla nakonec zavržena jak ze strany Lovochemie, tak poté i ze strany radnice. S touto investicí se tedy pro rok 2011 nepočítá,“ prozradila lovosická starostka Lenka Lízlová Tomanová.

Někteří odpůrci této cyklostezky argumentovali tím, že podobné komunikace by měly vést v přírodě, což by v případě varianty „Lovochemie“ neplatilo ani náhodou.

Dalším důvodem, proč se nakonec cyklostezka z Lovosic do Litoměřic nerealizuje, může být i to, že stejná komunikace již vede po druhém břehu Labe. Lovosice navíc nedávno s touto cyklostezkou propojil nový úsek z Osmičky k žernoseckému přívozu.


Cyklostezka chemičkou nebude. Nereálná byla od počátku

(poznámka Miroslava Davida)

Cyklostezka z Lovosic do Litoměřic podél Labe, vedoucí velkou částí Lovochemie, nebude. Dostala STOP od vedení zmíněné továrny a nového vedení města Lovosice.

Není to žádné překvapení. Málokdo čekal, že by cyklostezka vedoucí chemickým provozem, přístavištěm nákladních lodí a tovární čistírnou odpadních vod mohla skutečně vzniknout. Je škoda, že tato stezka nebude? Myslím, že její nerealizace tragédií není. Jako člověk, čas od času mezi oběma městy na kole přesunující se, mohu potvrdit, že současné cyklospojení mezi městy není nijak úžasné, ale dostačující.

Od jara do podzimu je díky přívozu cesta dokonce velice příjemná – po pravobřežní cyklostezce. V jednom ohledu by byla zmíněná stezka zajímavá. Ne každé město se může pochlubit trasou, která cyklistům dopřeje exkurzi chemickým závodem…