Město o peníze z Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace žádalo už v květnu, projekt však neprošel. Podle nově zvolené starostky Lovosic Lenky Lízlové Tomanové ale úřad o šanci na získání peněz přijít nechce.

„Budeme doplňovat studii proveditelnosti tak, aby splnila hodnotící kritéria a projekt mohl být úspěšně podán k posouzení již na začátku jara,“ řekla Lízlová Tomanová, podle které patří záchrana budovy k jednomu z dílčích úkolů, na které se chce nové vedení města zaměřit.

Rekonstrukcí objektu se město zabývá už několik let, prvotní plány na financování oprav počítaly s dotací z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Původně zde totiž měla být i knihovna a základní umělecká škola.

Současný projekt rekonstrukce Pfannschmidtovy vily počítá se vznikem Návštěvnického centra pro udržitelný rozvoj v Lovosicích, jak zní přesný název. Se záměrem přišlo už bývalé vedení města, podle nové starostky Lovosic Lenky Lízlové Tomanové je potřeba rozpracovaný projekt dokončit. Náklady na rekonstrukci objektu, včetně technologického vybavení, se mají podle místostarostky Lovosic Vladimíry Novákové vyšplhat zhruba na 150 milionů korun.

„U nynější žádosti o dotaci se počítá s nulovým kofinancováním projektu ze strany města,“ řekla. To v případě dotace z ROP – NUTS II Severozápad neplatilo. „U této dotace byla patnáctiprocentní spoluúčast města,“ vysvětlila Renata Beranová z odboru regionálního rozvoje a správy města MěÚ Lovosice.

Přestavba budovy, která je už přes dva roky opuštěná, bude kompletní. „V rozlehlých sklepních prostorách by měla být muzejní část s ukázkami archeologických nálezů z lokality nynější průmyslové zóny,“ popsal záměr města Martin Dlouhý, vedoucí odboru regionálního rozvoje a správy Města Lovosice.

Přízemí pak má být zaměřeno na historii města Lovosice včetně okolí, a to s důrazem na budování historické průmyslové aglomerace. V prvním patře bude revitalizován velký sál pro konání přednášek a interaktivních výstav, druhé patro bude kromě malých přednáškových salonků věnováno tematickým expozicím.

Celkové náklady na realizaci projektu jsou předpokládány na 150 milionů korun. Pokud město se žádostí o dotaci uspěje, celá částka z ní bude hrazena.