Stavba za zhruba jednu miliardu korun má být hotova do konce roku 2012.

V těchto dnech probíhají na stavbě elektrárny přípravné a zemní práce; hloubení stavební jámy, která bude někde až 18 metrů hluboká a stane se základem pro technologii elektrárny. Ta bude koncepčně stejně řešena jako podobná na jezu u Píšťan.

„S tím rozdílem, že v píšťanské elektrárně jsou čtyři turbíny a zde budou dvě,“ informoval o stavbě díla zástupce investora a projektový manažer Miroslav Stuchlý.

Celkový dosažitelný výkon elektrárny bude přibližně 5200 kW při hltnosti turbín 340 m³/s. Nová elektrárna vyrobí ročně 32 000 MWh elektrické energie, což by podle Stuchlého mělo stačit na energetické pokrytí Litoměřic a nejbližšího okolí.

Využijí sílu vody
Na elektrárně budou instalovány dvě přímoproudé Kaplanovy turbíny. Otáčky turbín bude přenášet převodovka na dva synchronní generátory. Vyrobená elektrická energie bude dodávána do rozvodné sítě a v případě výpadku této sítě bude elektrárna schopna provozu do tzv. vydělené sítě (ostrovní provoz).

Vodní elektrárna Litoměřice je navržena tak, aby maximálně využila hydroenergetický potenciál jezu.

Současný ráz počasí stavbařům nahrává, podzemní stěny a vrtané piloty, na kterých se tu pracuje, budou podle Miroslava Stuchlého kotveny v několika úrovních, přičemž nyní se celé dílo nachází na první z nich. Poté dojde k zahájení stavby železobetonových konstrukcí elektrárny.
Realizace stavby, jejímž investorem jsou Dolnolabské elektrárny, plně zapadá do koncepce města.

„Jde o další alternativní zdroj elektrické energie, jenž v případě nečekaného výpadku dodávky zvyšuje naši energetickou bezpečnost,“ poukázal před časem na význam díla starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.

Možná napojí ulice
Podle slov zástupce investora Miroslava Stuchlého v minulosti proběhla jednání mezi investorem a odborem životního prostředí MěÚ Litoměřice o využití zde vyrobené elektrické energie.

„Řešilo se například možné napojení sítě veřejného osvětlení města,“ řekl Stuchlý. Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v rámci OP Průmysl a inovace.