Post starosty Litoměřic obhájil Ladislav Chlupáč, který tak město povede již během třetího volebního období.

„Vážím si důvěry voličů i zastupitelů, budeme se dále snažit o spolupráci se všemi stranami. Myslím si, že se tu v minulých letech pracovalo velice konstruktivně, v tomto jsou možná Litoměřice mezi ostatními městy výjimkou,“ řekl bezprostředně po svém zvolení staronový starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.

Počet místostarostů zůstává v následujícím volebním období stejný jako v letech 2006 – 2010, změnou je pouze to, že se mění počet neuvolněných místostarostů z jednoho na dva. Prvním, uvolněným místostarostou je po čtvrtečním jednání Karel Krejza z ODS.

Druhým, neuvolněným místostarostou se stal sociální demokrat Jan Szántó, v tomto případě nebyla shoda mezi hlasujícími tak jednoznačná jako v předchozích případech. Třetím, neuvolněným místostarostou se pak znovu stal Václav Červín ze Strany zelených. Ani v tomto případě nešlo o stoprocentní shodu hlasujících.

Složení devítičlenné Rady města Litoměřice se odhlasovalo také bez průtahů, ke starostovi a třem místostarostům, kteří jsou automaticky i radními, přibyli ještě Hassan Mezian a Vladimír Kestřánek z ČSSD a Pavel Kejř s Ivo Elmanem a Radkem Lončákem z ODS.

Občanští demokraté řídí finanční výbor
Občanský demokrat Radek Lončák byl zvolen do čela finančního výboru, kam byl navržen Karlem Krejzou. Předsedou kontrolního výboru se stal Zdeněk Dušek z Komunistické strany Čech a Moravy. Toho navrhoval František Kadeřábek. Veškeré hlasování bylo veřejné, což si zastupitelé na začátku jednání sami odhlasovali, do programu jednání byl rovněž začleněn další bod, a sice vymezení kompetencí starosty, místostarostů a dalších neuvolněných zastupitelů.

Veřejnost jednání příliš netáhnou
Ustavující jednání zastupitelstva se konalo ve velkém sále domu kultury, velikosti prostor však neodpovídala účast veřejnosti. Většina přítomných se rekrutovala z řad pracovníků městského úřadu, těch, kteří přišli „z ulice“ bylo nanejvýš pár desítek.

Představitelé města se znovu sejdou 16. listopadu, kdy zasedne městská rada, o měsíc později pak i zastupitelstvo.

Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč:
– věk 58 let
– absolvoval pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem
– ženatý
– jako starosta povede Litoměřice ve třetím volebním období
– v komunální politice působí 11 let
– během jeho působení v čele města vyrostl v Litoměřicích například druhý most přes Labe, Domov důchodců na Dómském pahorku nebo nový zimní stadion. Angažuje se také v projektu geotermálního vrtu
Místostarosta Karel Krejza:
– věk 42 let
– manažer
– mj. člen výboru HC Stadion Litoměřice
– člen regionální rady ODS Ústeckého kraje
– v uplynulém volebním období pracoval jako místopředseda finančního výboru při zastupitelstvu města, byl také jedním z radních města Litoměřice