Na okraji Lovosic má být zprovozněna část křižovatky (bývalého „kolotoče“), ze které se řidiči dostanou přímo na dálnici. Na tu nyní najíždějí u Siřejovic.

Ze silnice I/15 od Mostu se přes provizorní okružní křižovatku dostanou buď na Lovosice, nebo nájezdem na dálnici. Ten bude obousměrný, část křižovatky se totiž bude dokončovat a zprovozní se až společně s úsekem D8 z Lovosic k další křižovatce za Bílinkou.

Ta má být hotová koncem příštího roku. Vozidla, jedoucí od Lovosic na Teplice, tak budou muset až do příštího roku dál využívat komunikaci kolem Holoubkova a Vchynic. Koncem příštího roku se také otevře i zcela nový dálniční most, který nahradil původní.

„Most bude mít oproti původní stavbě o 2,8 metru zvýšenou nivelitu. Jeho betonová konstrukce má mít životnost sto let, živičné povrchy na celém úseku pak mají vydržet 15 let,“ říká Pavel Lány, stavbyvedoucí chybějícího úseku dálnice D8.

Stavba křižovatky probíhá od jara, její součástí je také retenční nádrž, která má zachycovat vodu, stékající kanalizací z dálničního tělesa. „Bude se zde čistit například slaná voda, stékající z dálnice po zimní údržbě. Nádrž také zachytí ropné látky, uniklé z vozidel při nehodách,“ dodal Pavel Lány.

Zajímavostí stavby u Lovosic je pokládka živičných povrchů. Ta je průběžně kontrolována, vzorky asfaltu jsou pravidelně odebírány a podrobovány kontrole kvality. Tou prochází čerstvá směs dvakrát, jak v obalovně, tak na místě pokládky. Tam se provádějí i sondy v již hotové vozovce.