V textu se dočtete, jací lidé za jednotlivé subjekty kandidují (modré bloky) a koho nominovali do svého čela. Tento lídr odpovídá v krátkém rozhovoru a omezeném prostoru na několik otázek, které se týkají nejen kandidátní listiny, ale především Štětí, problémů tohoto města a jejich řešení.

Dnešním dnem tak pokračuje seriál, který budete na stránkách Litoměřického Deníku nalézat až do voleb, které se konají 15. a 16. října.

Další díl seriálu přineseme ve čtvrtek 7. října. Tentokrát Vám představíme kandidáty v Lovosicích.

Poznámka redakce: Některé odpovědi museli být z důvodu omezeného prostoru redakčně kráceny.


ODS – Zdeňka Rulíšková

Stručné představení kandidátní listiny, na co se zaměřujete?
Na kandidátní listině ODS máme 12 nových tváří. Při jejím sestavování jsme dbali na to, aby každá skupina obyvatel měla na kandidátce svého zástupce, celou třetinu tvoří ženy. Jednotliví kandidáti pokrývají široké spektrum aktivit – sportovních, kulturních, ekologických, apod.

Co považujete za největší problém Štětí? Jaký je váš recept na jeho řešení?
Máme zájem o udržení obyvatel ve městě. Chceme připravit nové lokality pro výstavbu rodinných domů, iniciovat výstavbu domů bytových a domů pro seniory. Město zkrášlíme novým mobiliářem, dětskými koutky, sportovišti, zelení. Realizujeme protipov. opatření.

Štětí je známé především jako průmyslové město, i když má díky Kokořínsku slušný turistický potenciál. Je možné přilákat do města více turistů? Jakým způsobem?
S pomocí dotace realizujeme projekt „Zvýšení atraktivity Štětska pro cestovní ruch“. Pro turisty se připravuje řada materiálů, map, publikací. Prioritou je i dokončení Labské cyklostezky, již dva roky do Štětí připlouvá Porta Bohemica. Od letoška funguje nové infocentrum.

Kandidáti:

1. Rulíšková Zdeňka Ing.
2. Domorázek Petr
3. Pištorová Drahomíra
4. Kurfirst Michal Ing.
5. Jakš František
6. Smoleňák Roman Ing.
7. Stráníková Martina
8. Tichý Zbyněk
9. Holinka Jiří
10. Valenta Ladislav
11. Krejča Jiří
12. Pavlinec Karel
13. Machová Jitka
14. Rädisch Jindřich Ing.
15. Čichovský Vladimír
16. Pokorná Hana Ing.
17. Řezníčková Miroslava Ing.
18. Podubecký Pavel Ing.
19. Štefanová Jana
20. Gorol Ervín
21. Pačes Jan


ČSSD – Tomáš Ryšánek

Stručné představení kandidátní listiny, na co se zaměřujete?
Při sestavování kandidátní listiny jsme se zaměřili na to, aby v ní byly zastoupeny důležité profesní skupiny. Máme učitele základní školy, terénní pracovnici i podnikatele. Bohužel, nepovedlo se nám získat lékaře. Velkou měrou jsou zastoupeny ženy.

Co považujete za největší problém Štětí? Jaký je váš recept na jeho řešení?
Je jich víc. Parkovací místa, doprava, bezpečnost… Naše návrhy na jejich řešení občan nalezne ve volebním programu. Prezentujeme jej na plakátech, letáčcích a na http://cssd-steti.webnode.cz, http://cssd-steti.webnode.cz. V tomto příspěvku je bohužel na to málo prostoru.

Štětí je známé především jako průmyslové město, i když má díky Kokořínsku slušný turistický potenciál. Je možné přilákat do města více turistů? Jakým způsobem?
I naše obec má zajímavé lokality. Například židovský hřbitov v Radouni. Nedostatky vidím především v jejich malé prezentaci. A pak - každý turista vyhledává služby na úrovni. Kvalitní ubytování, restaurace a podobně. I tady je co zlepšovat.

Kandidáti:

1. Ryšánek Tomáš Mgr.
2. Andrt Miroslav Mgr. Ing.
3. Böhm Antonín
4. Kořínková Alena Bc.
5. Pištora Václav Mgr.
6. Holeček Karel
7. Novák Jiří Mgr.
8. Slezáková Růžena
9. Lavko Jiří
10. Nešvarová Jana
11. Kouba Václav
12. Ryšánková Jana Bc.
13. Havířová Hana
14. Peser Miroslav
15. Linhartová Stanislava
16. Čmejla Miloslav
17. Holakovská Aneta
18. Šach Ivo
19. Picková Marcela
20. Vognar Ladislav
21. Motalová Věra Mgr.


TOP 09 – Vlastimil Jenikovský

Stručné představení kandidátní listiny, na co se zaměřujete?
Kandidátní listina TOP 09 byla sestavena na základě tlaku zástupců mladé a střední generace ve Štětí, která postupně začala pociťovat nutnost dalších změn. Současné a minimálně příští volební období charakterizované obecným nedostatkem financí vytvoří tlak i na města a bude velkou výzvou k optimalizaci řízení na všech úrovních.

Co považujete za největší problém Štětí? Jaký je váš recept na jeho řešení?
Budeme prosazovat vyrovnaný rozpočet města a snižování nákladů, zamezíme zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými občany a to především důkladnou veřejnou kontrolou oprávněnosti jejich přidělování. Současně považujeme za jednoznačnou prioritu zajištění bezpečnosti a pořádku ve městě.

Štětí je známé především jako průmyslové město, i když má díky Kokořínsku slušný turistický potenciál. Je možné přilákat do města více turistů? Jakým způsobem?
Je potřeba pokračovat ve zkvalitňování propojení Štětí s okolními turistickými cíli jak cyklistickou, tak i vodní cestou a dále rozvíjet osvědčené kulturní aktivity včetně zapojení místních částí Štětí.

Kandidáti:

1. Ing. Vlastimil Jenikovský
2. Patrik Hackel
3. Ing. Jaromír Perutka
4. František Ferkl
5. Miloslava Vencálková
6. Radek Karel
7. Luboš Novák
8. Milan Mencl
9. Eva Vinklerová
10. Marek Fric
11. Eva Dzurňáková
12. Ivana Hackelová
13. Ing. Karel Mencl
14. Ing. Veronika Jůvová
15. Lenka Dunajová
16. Lucie Veruňková
17. Ivana Roubíčková
18. Mgr. Jiří Kozák
19. Jaroslava Müllerová
20. Mgr. Dagmar Tesařová
21. Věra Kroupová


KSČM – Ladislav Kubánek

Stručné představení kandidátní listiny, na co se zaměřujete?
Při sestavování kandidátek jsme se zaměřili na to, aby na volitelných místech bylo citlivě skloubeno mládí se zkušeností. Naši kandidáti svou kandidaturu berou se vší vážností pro práci v zastupitelstvu. Naším cílem je, aby se lidem ve Štětí dobře žilo.

Co považujete za největší problém Štětí? Jaký je váš recept na jeho řešení?
Velký problém města vidíme v nedostatečné bytové politice. Velmi nám scházejí byty s přijatelným nájemným pro mladé, mladé rodiny a sociální byty. Řešením je plánovaná výstavba nových bytů prostřednictvím peněz z dotačních titulů. Prodej bytů ve vlastnictví města se musí zastavit.

Štětí je známé především jako průmyslové město, i když má díky Kokořínsku slušný turistický potenciál. Je možné přilákat do města více turistů? Jakým způsobem?
Turistům je třeba nabídnout určité atraktivity. Je potřeba zvýšit ubytovací kapacity ve městě. Je nutné rozšířit a vybudovat střediska volnočasových aktivit a realizovat projekt sportovního centra u fotbalového hřiště. Jisté možnosti jsou na Labi, např. vybudování přístaviště atd.

Kandidáti:

1. Ladislav Kubánek
2. Petr Bureš
3. Jaroslav Pěkný
4. Radek Grobauer
5. JUDr. Vladimír Kratochvíl
6. Miloslav Červinka
7. Jana Štáfová
8. Václav Piši
9. Ing. Gerhard Tomasch
10.Alois Zeman
11. Božena Srbová
12. Jaroslav Votruba
13. Zdeněk Labuť
14. Zdeňka Martínková
15. Ing. Vladimír Nolč
16. Anna Vysoudilová
17. František Málek
18. Karel Frýba
19. Miloslav Srba
20. Václav Starý
21. Vlastimil Hanyš