Nádražní a Obchodní ulice dnes vstoupily do nejnáročnější fáze revitalizace, během níž se celkově zrekonstruují komunikace, rozšíří plochy zeleně a změní se řešení parkovacích míst. Bonusem budou dětská minihřiště.

Frézy už odstraňují starý asfalt, ale hlavní práce teprve přijdou. „Pokud vše půjde podle plánu, všechno by mělo být hotovo na konci června. Práce se naplno rozjedou, až odejde zima,“ řekl lovosický místostarosta Jan Jakub.

Snahou je podle něj komplexní řešení ulice, které zahrnuje jak všechny komunikace, tak i veřejné osvětlení, zeleň a dětská hřiště. Celý projekt si vyžádá investici ve výši 32 milionů korun, z větší části bude rekonstrukce ulic hrazena z prostředků Regionálního operačního programu. Z evropských fondů půjde na akci asi 25 milionů korun, zbylých sedm milionů si zajistila radnice sama.

Místostarosta Jan Jakub už při červnovém zahájení rekonstrukce komunikací řekl, že blok, tvořený ulicemi Obchodní, Nádražní, U Nadjezdu, Okružní a Terezínská byl dlouhá léta na okraji zájmu a investice sem byly minimální. To se ke spokojenosti místních obyvatel nyní mění.

Před zahájením revitalizace zajímal radnici také názor dětí. V rámci kampaně „Co bych chtěl/a zlepšit tam, kde žiji a kde si hraji“ proběhla v létě výstava kreseb, na kterých děti zachytily stav čtvrti před započetím prací. Po dokončení akce budou děti obrázky ulic kreslit znovu.

Autoři: ČTK/Miroslav David