V neděli, při příležitosti výročí vítězství Vídně nad Turky, tady proběhla historická slavnost Kašpar Zdeněk Kaplíř ze Sulevic – čestný obránce Vídně.

Na počest slavného českého šlechtice, který se velkou měrou zasloužil o záchranu Vídně před nájezdem Turků v roce 1683, byla v milešovském kostele sv. Antonína Paduánského celebrována slavnostní mše svatá. Právě ve zdejším kostele má být slavný vojevůdce pochován.

Oslav, které začaly slavnostním průvodem historických vojenských regimentů od zdejšího zámku ke kostelu, se zúčastnili zástupci pěti zemí – Česka, Rakouska, Polska, Maďarska a Německa.

„Na počest každé z těchto pěti zemí, které společně s Kašparem Zdeňkem Kaplířem ze Sulevic bránily Vídeň, bude vystřelena jedna salva,“ vysvětlil před mší generální vikář litoměřické diecéze Stanislav Přibyl.

Jak řekl, tak se také stalo. Po mši byl položen věnec na Kaplířův hrob a představitel města Vídně Thomas J. Resch rozdal dle starého zvyku dvaašedesát symbolických zlatých mincí dětem – každou za jeden den, který musela Vídeň vzdorovat obléhání Osmanů.

Kaplíři ze Sulevic
Kašpar Kaplíř ze Sulevic (1535 – 1621) – rytíř, člen Direktoria českých stavů v době stavovského povstání. 21.června 1621 popraven s českými pány na Staroměstském náměstí
Kašpar Zdeněk Kaplíř ze Sulevic (1611 – 1686) – během třicetileté války bojoval na straně Sasů a Švédů proti Habsburkům. V roce 1640 přešel do císařského vojska a zároveň přestoupil na katolickou víru. Proslavil se svou účastí při obraně Vídně před Turky v roce 1683.