Poté, co venkovní teploty klesly několik dní po sobě pod 13 stupňů Celsia, což je zákonná podmínka pro zahájení vytápění, zatopili v litoměřické teplárně 2. září pod kotli.

Společnost Energie Holding a.s. tady vyrábí teplo a zásobuje jím 6 513 domácností a také například objekty kasáren Jiřího z Poděbrad, Hasičského záchranného sboru, Městské nemocnice nebo blízkého supermarketu. Provoz výtopny zajišťuje 19 lidí, kteří na její chod dohlížejí ve čtyřsměnném provozu 24 hodin denně. Jak prozradili zdejší pracovníci, v nejchladnějších měsících tu kotle spotřebují přibližně 3600 tun hnědého uhlí.

Teplo nám vyrábějí už od roku 1968
Městská výtopna poblíž Výstaviště Zahrada Čech je v provozu od roku 1968, v roce 1975 byl zvýšen její výkon tak, jak se rozšiřovala zástavba města.

„Bylo to hlavně kvůli výstavbě nových panelových sídlišť, postupně přibyl jeden nový kotel s označením K3, při pokračující výstavbě aglomerace v roce 1983 pak výtopna dostala další dva kotle K4 a K5,“ vysvětluje vedoucí Centrálního zdroje tepla Litoměřice Jan Hájek.
Tepelná energie obsažená v horké vodě je odváděna ze zdroje do odběrných míst. Východní větev zásobuje zmíněnou hasičskou stanici, kasárny a bývalou Triolu, severní větev pak nemocnici a katastrální úřad. Severozápadní větví odchází teplo do sídlištní zástavby, jižní do oblasti kolem Severky.

Pokud se stane, že se zahájí topná sezona a poté teploty opět stoupnou na více jak 18 stupňů Celsia, režim výtopny se automaticky přepne na provoz jednoho kotle, který produkuje pouze teplou užitkovou vodu.

Ceny za teplo se pro letošní rok změnily
V letošním roce (od 1. ledna 2010) došlo v cenové lokalitě Litoměřice k přechodu z jednosložkové ceny na cenu dvousložkovou.
„V praxi to znamená, že došlo ke změně způsobu účtování cen. Bude přehlednější pro dodavatele i odběratele. Současně došlo ke změně sazby DPH z 9 na 10 procent,“ říká mluvčí Pavla Kulhavá z MVV Energie CZ a.s.