Informační systém „České středohoří – země hradů“ sestává z jedné páteřové naučné stezky (Budyně nad Ohří – Úštěk), na niž navazují odbočné okruhy. Naučné stezky jsou navrženy v provedení pro pěší a pro cyklisty. Jednotlivé objekty budou vybaveny informačními tabulemi jednotného designu; informační tabule představující celý systém budou umístěny ve vybraných obcích. Realizace informačního systému v terénu bude zahájena ještě v létě 2010.

Informační systém realizuje občanské sdružení Hrady Českého středohoří, jehož předmětem činnosti je výzkum, restaurování, provozování, propagace a popularizace vybraných hradů, eventuelně zámků, tvrzí či jiných nemovitých památek v oblasti Českého středohoří a veškeré s tím související činnosti. Cílem činnosti sdružení je propagace Českého středohoří prostřednictvím vybraných památkových objektů a podpora turistického ruchu v této oblasti.

Členy sdružení jsou například města Lovosice, Třebenice, obce Vlastislav, Třebušín, Velemín a další.

„České středohoří – země hradů“
Informační systém „České středohoří – země hradů“ sestává z jedné páteřové naučné stezky (Budyně nad Ohří – Úštěk), na niž navazují odbočné okruhy. Naučné stezky jsou navrženy v provedení pro pěší a pro cyklisty. Jednotlivé objekty budou vybaveny informačními tabulemi jednotného designu; informační tabule představující celý systém budou umístěny ve vybraných obcích. Realizace informačního systému v terénu bude zahájena v létě 2010.

Sobotní akce je současně i příležitostí dozvědět se více o jedné ze zajímavých památek Litoměřicka a na místě položit otázky přítomným odborníkům. Sraz pro zájemce je v 10.30 hod u třebušínského hřbitova pod hradem,“ uvedl Hynek Veselý, předseda občanského sdružení Hrady Českého středohoří.

Skromně zařízený hrad Kalich, koncipovaný jako vojenská pevnost bez většího hospodářského zázemí, byl užíván do konce 15. století.
V zápise jezuitů z r. 1649 se již uvádí jen „les a kopec Kalich, kde zámek stával“ a r. 1679 je Kalich označen jako „neobývaný a zřícený zámeček“.