Není problém na křižovatku Českého ráje, Jizerských hor a Krkonoš dojet na kole nebo vlakem. Ale ne každý, kdo navštíví tuto oblast, ví, že město má i ponurou minulost.

Nad městem v těsné blízkosti historického jádra města se zdvihá do výše vrch Šibeňák. Je stále dobře vidět z ulic i domů. Dnes již výletní oblíbené místo s kovovým deštníkem a příjemným posezením bývalo místem, kde stála šibenice a v roce 1685 se zde konala poprava.

Když si uvědomíme, že vrch byl v dobách využívání šibenice zbaven porostu, musel oběšenec působit opravdu hrozivým dojmem. Ze šibenice se zachovala půlkruhová část kamenné podstavy, která dnes slouží jako vyhlídková terasa.

Poslední cesta odsouzenců

V Železném Brodě je ale stále možné najít více objektů přímo souvisejících s výkonem hrdelního trestu. Dříve než zločinec dospěl k místu popravy, čekala ho jeho „poslední cesta“.

Při silničce vedoucí kolem hřbitova, která kopíruje původní cestu na popraviště, stojí kamenný sloup, fungující tehdy jako poslední zastavení při cestě odsouzence na smrt.

Oblý dřík sloupu je nesen dvojitým čtyřbokým soklem. Na vrcholu dříku je posazena čtyřboká kamenná „lucerna“, na ní koule s křížem. Do vrchní části soklu jsou vytesány těžko čitelné texty, ze kterých vyplývá, že tato Boží muka dal zřídit Kryštof Sibenaichler. Sloup přitom pochází pravděpodobně z konce 17. století. Toto datování by naznačovalo, že i staré popraviště se nacházelo na vrchu Šibeňáku a i Václav Medek už tu mohl být v roce 1685 oběšen.

Čtyři strany „lucerny“ na vrcholu sloupu zdobí velmi zdařilé reliéfy: Ukřižování Krista, Umučení Krista, Snímání z kříže a Vzkříšení Krista.

Železnobrodská poslední pouť odsouzenců na popraviště vedla od staré radnice stojící na náměstí nahoru ke hřbitovu a pak kolem posledního zastavení až na vrchol Šibeňáku. Dodnes je možné si tuto trasu po nové pohodlné cestě projít a nahoře si příjemně odpočinout.

Zajímavosti

První poprava se konala na Velkém náměstí před radnicí v pátek 12. ledna roku 1685 (časopis Beseda uvádí rok 1684), kdy byl roku 1684 královskou apelací v Praze potvrzen rozsudek trestu smrti pro zloděje a lupiče Václava Medka ze Záhoří.

Provinil se krádeží na hruborohozeckém zámku. Byl odsouzen za primasa Jana Linky k trestu smrti oběšením. Šibenice ještě tehdy nestála na vrchu Šibeňáku, ale na Velkém náměstí proti radnici, kde se nalézal i pranýř, přibližně v místech, kde je dnes kašna. Popravčím mistrem byl Jan Štětina.

V červenci roku 1774 byl sice městskou radou vyšetřován pro dvojnásobnou vraždu jakýsi Josef Holina vulgo Kopal z Kobylky a byl dokonce odsouzen k trestu smrti mečem. Dostal však nečekaně od Marie Terezie milost a musel být propuštěn na svobodu.

Roku 1743 zažádalo železnobrodské městské právo vrchnost o povolení k postavení nové moderní šibenice, protože šibenice na Velkém náměstí, která nebyla od roku 1685 užívána, byla velmi sešlá. Současně byla podána žádost i o povolení ke stavbě popravčího místa.

Nové popraviště se dostavělo v lednu roku 1744 (Letopisy F. Sochora uvádějí právě rok 1774, časopis Beseda rok 1756). Šibenice měla kruhovou podezdívku vespodu z mohutných otesaných pískovcových kvádrů. Na popravčí plochu vedlo dvanáct schodů.

Městu na Jizeře ale zůstala zachována i katovna, která si i přes novodobé úpravy udržela ráz původní chalupy. Bývalé obydlí popravčího stojí na nábřeží Jizery nedaleko kostela a nese číslo popisné 133. Patří soukromému majiteli a je o něj dobře postaráno.

Zdá se mi, že na to, jak zřídka posílal Železný Brod své zločince na smrt, se tu zachovalo překvapivě hodně památek souvisejících s vymáháním hrdelního práva. Možná je to i tím, že město a jeho obyvatelé byli na jeho získání opravdu hrdí.

Pochmurná historie

Pokud máte chuť projít se po ponuré historii města Železný Brod, musíte se z Velkého náměstí vydat ke kostelu Svatého Jakuba a historickou částí města projít po žluté turistické značce, která vás zavede až na vyhlídku Šibeňák, odkud je v současnosti nádherný výhled na celé městečko.

ZPRACOVALA Lenka Košková

NAPIŠTE NÁM!
Severní Čechy poskytují spoustu možností na krátké výlety a každý z vás má určitě oblíbené místo, které navštívil a kam se rád vrací.

Nyní máte možnost se o své zážitky podělit a získat za to navíc celou řadu hodnotných cen.

Napište nám: kam se vydat
- čím je toto místo zajímavé/ proč stojí za návštěvu
- jakým způsobem (autem, vlakem, na kole) se dostat na výchozí bod výletu
- vaše postřehy, dojmy i rozšiřující informace

Příspěvky o rozsahu 20 – 30 řádek s alespoň 2 fotografiemi o velikosti 1 MB posílejte na e-mail: vylety@denik.cz. Nezapomeňte uvést své jméno a pro potřeby redakce také adresu a telefon!

Každý zveřejněný příspěvek bude umístěn i na webech Deníku. Každého autora navíc oceníme dárkovým balíčkem v hodnotě 500 Kč a mapou Cyklotrasy severu.

Deset nejúspěšnějších příspěvků, které vyberete při webovém hlasování po prázdninách, odměníme pěti komfortními spacími pytli a pěti špičkovýcmi karimatkami.