Zdravotní ústav zahájil v Lovosicích a Velemíně sérii čtyřiadvacetihodinových měření. Vzorky budou odborníci odebírat v průběhu srpna. Podílet se na financování šetření přislíbilo i Ministerstvo dopravy ČR.

„Lidé v okolí objízdných tras trpí nadměrným silničním provozem, který se zákonitě musí projevit na životním prostředí a jejich zdravotním stavu. Dosud nikdo nerealizoval takto rozsáhlou studii, která by změřila množství prachových částic, dalších rizikových součástí a hlučnost, kterými jsou obyvatelé postižených obcí každý den vystavováni,“ uvedla Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje. Výsledky studie by měly sloužit jako argument ekologickým organizacím, které záměrným podáváním žalob blokují dostavbu D8.

Měří se 24 hodin
Odborníci ze Zdravotního ústavu umístili svá měřicí zařízení v těsné blízkosti komunikací v Lovosicích a ve Velemíně, kde budou probíhat rozsáhlá dvacetičtyřhodinová šetření až do konce srpna. Vzorky, odebrané na těchto místech pak budou sloužit jako podklad pro hodnocení kvality ovzduší se zaměřením na rizikovost zjištěných hodnot na zdraví obyvatel.

Situace na objízdných trasách D8 je nadále neúnosná. Nedávno zveřejněné pololetní statistiky Dopravní policie ČR dokládají alarmující stav bezpečnosti občanů na objízdných trasách, kde podle jejich informací například na kritické silnici I/30 mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem zemřelo za půl roku již 7 osob.

K otázce nedostavěného úseku dálnice D8 svolala hejtmanka dvakrát kulatý stůl, v červnu podpořila obyvatele svou účastí při blokádě Velemína a otevřeným dopisem požádala Děti Země a Společnost ochránců životního prostředí Litoměřice, aby ustaly ve svých aktivitách a umožnily urychlené dokončení stavby. Hejtmanka rovněž zaslala výzvu premiérovi s žádostí o urychlené dokončení stavby, kterou podpořilo 185 zastupitelstev měst a obcí v Ústeckém kraji.

Potrestejme viníky
Průtahy s dostavbou dálnice trápí také Občanské sdružení Za bezpečnější dopravu a ochranu majetku občanů místních částí obce Velemín. Prostřednictvím svého člena Petra Pokorného zaslalo na krajský úřad další výzvu, ve které sdružení žádá, aby se přestalo s neustálým vzájemným osočováním a konečně se problém s dostavbou D8 začal pořádně řešit. „Opusťme zákopovou válku a zkusme napravit, co se pokazilo,“ zaznělo ve výzvě. Pokorný považuje za důležité i potrestání viníků současné patové situace.