Biskupství litoměřické ji spolu s Kazatelským střediskem České dominikánské provincie pořádalo od 25. července do 1. srpna 2010. Misionáři oslovovali obyvatele města a představovali jim křesťanskou víru a život církve.

„V Litoměřicích byla poskytnuta nabídka křesťanských myšlenek, zásad a hodnot, doprovázená nadšením misionářů, a byla přijata,“ říká litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

Evangelium hlásali na ulici i v domovech
Misie byla zaměřena především na lidi, kteří stojí vně katolické církve. Misionáři hlásali po celý týden evangelium nejen na ulicích, ale také přímo v domovech. Misijní tým tvořilo devět řeholníků a téměř čtyřicet laiků z celé země.

„Oslovili jsme odhadem šest až osm tisíc lidí, z toho byla jen zhruba desetina těch, kteří nám řekli, že s námi mluvit nebudou. To je příznivý výsledek,“ říká řeholní kněz Jan Rajlich.

„Myslím, že je to dáno viditelnou přítomností církve ve městě, jehož součástí je biskup. Dříve tu také býval seminář, takže když se v Litoměřicích řekne katolická církev, většina lidí o ní má nějakou představu. Jiná je ovšem ochota žít či nežít s Bohem. Ta bude podstatně nižší,“ dodává.

„Byli jsme mile překvapeni otevřeností místních obyvatel, s nimiž jsme se potkali. A víme, že na náš program přišlo nejen mnoho věřících, ale i lidé, kteří běžně do kostela nechodí,“ poukázal spirituál misie P. Pavel Mayer OP.

Hojně navštěvované byly přednášky, do čtyř litoměřických kostelů včetně katedrály zavítaly v rámci Dnů otevřených dveří stovky návštěvníků. Součástí misie byly koncerty, divadelní představení, programy pro děti, ale také společné modlitby, meditace, nebo noční duchovní programy v litoměřických kostelích.

Šli diskutovat i na diskotéku v centru
V pátek večer navštívili dva z misionářů diskotéku v centru města, aby si zde s mladými lidmi popovídali. V rozhovoru padly otázky týkající se například potratů či eutanazie. Asi třicet mladých se poté přesunulo z diskotéky do kostela sv. Vojtěcha, kde se účastnili večerního duchovního programu.

„Pokud někoho katolická misie oslovila a bude se chtít dozvědět o víře něco více, může se na mě obrátit. Budeme se snažit vyjít těmto lidem vstříc a pomoci jim,“ sdělil nový děkan litoměřické farnosti Všech svatých Józef Szeliga.

„Mohli bychom tak pořádat hovory o víře, odpovídat na konkrétní dotazy zájemců, nebo vytvořit skupinku katechumenů, která se bude připravovat na křest. Několik zájemců nás již oslovilo,“ dodal s tím, že bližší informace zájemci najdou na nástěnce kostela Všech svatých na náměstí. Mluvit s lidmi o Bohu a o křesťanství je jedním ze způsobů dominikánského působení. Letní městské misie dominikáni uskutečňují v České republice již deset let.

„Jsem katolička, ale na to, aby lidé z římskokatolické církve oslovovali lidi na veřejných prostranstvích, nejsem zvyklá. Doba ale někam spěje, všechno se mění, tak i tyto nové věci člověk přijímá. I když je v sobě musí zpočátku zpracovat, určitě je to dobré a třeba budou tyto misie v budoucnu zcela běžné,“ řekla po kázání na litoměřickém náměstí Helena Šviderová z Chebu.

Autoři: Jana Michálková, Michal Závada