Právě pro ni má přitom obrovský význam. Jedná se totiž o úpravnu vody, která zásobuje pitnou vodou blízké Lovosice i vzdálenější Ústí nad Labem.

Oficiální název zařízení zní Úpravna vody Velké Žernoseky (i když se objekt nachází u Píšťan), vznikla v roce 1974 a o dvacet let později proběhlo rozšíření zdrojové i úpravárenské části. V upravené podobě funguje dodnes. Čerpá se zde podzemní voda ze dvou hlubších křídových a 13 kvartérních vrtů, odtud voda proudí do zařízení, kde je po několika složitých procesech upravena do podoby a kvality, ve které proudí v domácnostech z kohoutků.

Voda z hlubin by se mohla hned pít
Voda z 99 metrů hlubokých křídových vrtů je podle vedení úpravny natolik kvalitní, že by se dala bez jakékoliv úpravy ihned pít. Přesto se i tato voda ošetřuje. Dělá se to proto, aby vydržela cestu k finálnímu spotřebiteli. Jak vysvětlila Iveta Kardianová, ředitelka komunikace a marketingu Severočeských vodovodů a kanalizací, v objektu úpravny se voda upravuje na dvou linkách.

„Na jedné z nich je ze surové podzemní vody před chlorací odstraňováno železo a na druhé je pomocí směšování surové vody s ozonem odstraňován mangan,“ popsala procesy uvnitř úpravny Iveta Kardianová. Po obou těchto reakcích dochází k vysrážení obsažených látek do nerozpustné podoby a separaci na pískových filtrech. K zachycení železa a manganu slouží laguny v blízkosti úpravny.

Upravená voda opouští píšťanskou vodárnu dvěma směry. Jedním proudí velkým potrubím pod hladinou Labe do Lovosic, kde je rozvedena do vodovodní sítě. Tím druhým je pak za pomoci tří čerpadel hnána hluboko pod zemí podél píšťanského jezera až nad obec Michalovice, ležících zhruba dva kilometry nad jezerem. Tady se nachází stanice, ze které voda samospádem klesá na Větruši v Ústí nad Labem, které je na vodě z Píšťan závislé.

Během dne při plném výkonu odchází z Úpravny Velké Žernoseky až 185 litrů vody za sekundu, přes noc distribuce do sítě o něco klesá.

Z Píšťan dřív pili i v Litoměřicích
V minulosti byly z úpravny vody u Píšťan zásobovány i Litoměřice, ty ale nyní pijí vodu z okolí Malešova u Hoštky.

Na chod úpravny u jezera v Píšťanech dohlíží šestičlenný tým pracovníků. Objekt provozuje Severočeská vodárenská společnost a Severočeské vodovody a kanalizace. Celá cesta čerpané vody je monitorována, vše je napojeno na počítač, takže personál má perfektní přehled třeba o tom, kolik vody proudí v daný moment v systému. Teplota vody odcházející z úpravny má teplotu 7 – 8 stupňů Celsia.

Zaplavená úpravna po týdnu fungovala
Během obrovských povodní v roce 2002 byl areál úpravny vody zatopen. I když voda i zde napáchala velké škody, celý objekt brzy znovu dodával vodu do Lovosic i Ústí nad Labem. „Po povodních došlo během jednoho týdne k obnovení provozu,“ prozradila Iveta Kardianová, ředitelka komunikace a marketingu Severočeských vodovodů a kanalizací.

Vzhledem k tomu, že úpravna leží v místech, doslova obklíčených vodní hladinou, je na velkou vodu připravena. V případě nebezpečí zatopení se podle mluvčí Ivety Kardianové realizují opatření, spojená s demontáží elektromotorů, čímž nedojde k poškození strojního vybavení.

Zásoby vody jsou pod Píšťany veliké
Jak Deníku při jeho návštěvě prozradili pracovníci zdejší úpravny, zásoby spodních vod pod územím celé zdejší oblasti jsou prý tak velké, že by odsud mohla být zásobovány i mnohem vzdálenější místa. Přímo pod jezerem v Píšťanech se podle geologů údajně nachází jiné, obří podzemní jezero.

Jako sci–fi pak vypadá informace o tom, že by se podzemní vody z Litoměřicka mohly distribuovat do jižních částí Evropy, která se začíná potýkat s klesající hladinou spodních vod. Není to utopie, říkali při naší návštěvě lidé z místní úpravny vody.