„Obecně vzato, klasické výherní automaty ubývají, provozovatelé je nahrazují videoterminály, takže tímto vlastně reagujeme na novou skutečnost. Zákon, který vyšel 16. června, nám to umožňuje,“ vysvětluje starostka.

Každý provozovatel videoterminálu bude platit 5 tisíc korun na období tří měsíců, tzn. 20 tisíc za rok. Kolik těchto zařízení ve městě je, musí radnice zjistit u ministerstva financí, které jejich provoz povoluje. Odhad je kolem třiceti, což by znamenalo, že do pokladny města by mělo přibýt ročně asi 600 tisíc korun.

„Samozřejmě, že máme k hracím automatům i terminálům výhrady a nejraději bychom je na území města neviděli. Když už ale mohou legálně existovat, tak ať z toho obce a města alespoň něco mají,“ dodává starostka. Nová vyhláška bude účinná za patnáct dní ode dne vyvěšení na úřední desce.

Podle místostarosty Petra Domorázka vybralo Štětí jen za loňský rok na poplatcích za hrací automaty téměř 3 miliony korun.