„Tato budova bývalé sokolovny byla v šedesátých letech minulého století přebudována na širokoúhlé kino a sloužila svému účelu dlouhých třicet let. Po ukončení promítání ale začala chátrat,“ říká starosta obce Bechlín Alexander Suchý. Jak dále vysvětlil, obec dlouhá léta vyjednávala s Obcí sokolskou o možnosti odkoupení budovy, aby ji mohla opravit a následně využívat pro pořádání kulturních akcí.

Nyní se tato vize podařila uskutečnit, kino bude rekonstruováno. Na stavbu již existuje platné stavební povolení a je vybrán zhotovitel.

Na posledním zasedání zastupitelé obce odsouhlasili smlouvu, podle níž bude kino kompletně rekonstruováno. Obec za ně zaplatí 7.432 905 Kč.

„Pro letošní rok je naplánována rekonstrukce střechy a výměna všech oken a dveří, na tyto práce je z rozpočtu obce vyčleněn 1 milion korun,“ informoval starosta.

Po dokončení rekonstrukce, která by měla být hotova do června příštího roku, bude na občany Bechlína čekat v budově nový společenský sál pro 120 osob, nové sociální zařízení, zázemí se šatnami pro účinkující a nové šatny pro veřejnost. To vše v bezbariérovém řešení, včetně nájezdu pro vozíčkáře. Z promítací kabiny vznikne byt o velikosti 2+1 pro správce zařízení.