Společnost Pontex, která připravuje projektovou dokumentaci pro opravu mostu, obdržela zamítavé stanovisko k plánované podobě jeho rekonstrukce od Oblastního muzea v Litoměřicích. Vedení muzea nesouhlasí s demolicí inundačních mostků na želetické straně.

Podle zástupce ředitelky muzea Oldřicha Kotyzy je rekonstrukce v plánovaném rozsahu neslučitelná s ochranou archeologických památek. Kotyza uvádí, že most do svého tělesa začlenil i pozůstatky raně novověké nájezdní rampy prvotního mostu. „Demolicí a stavbou nové části mostu by došlo ke zničení archeologické památky,“ namítá Oldřich Kotyza.

Zamítavým stanoviskem muzeum přidělalo starosti zástupcům města. Za odbor dopravy se jeho vedoucí Ivo Perna nechal slyšet, že toto rozhodnutí vrací řešení rekonstrukce mostu skoro na začátek.

„Je potřeba, aby se podařilo najít kompromis. Mělo by jít o řešení, které by pokud možno nezdrželo přípravy plánované rekonstrukce,“ uvedl Ivo Perna.

Ten navíc na nedávném zasedání litoměřického zastupitelstva seznámil radnici s mimořádně špatným technickým stavem nejen inundačních mostků v Želeticích, ale i železničního nadjezdu na litoměřické straně.

„Poslední prohlídka mostu, která proběhla ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR koncem května, dopadla špatně. Rekonstrukce musí začít co nejdříve,“ varuje Ivo Perna. Stav mostu je podle odborníků v natolik špatném stavu, že se musí okamžitě snížit jeho přípustné zatížení na 24 tun.

Při poslední obhlídce mostu zjistili zástupci ŘSD závažná poškození železničního nadjezdu nad tratí ČD. Po prozkoumání technického stavu udělili mostu šestý stupeň ze sedmibodové stupnice. Semý stupeň přitom značí doslova havarijní stav.
Na mostě bude snížena maximální povolená hmotnost projíždějících vozidel, a to na 24 tun a maximálně na 30 tun pro jediné vozidlo.

V plánu je navíc v brzké době úprava dopravního značení tak, aby nákladní tranzitní doprava, přijíždějící do města, co nejvíce využívala nový Most generála Chábery.

Značení se má podle vedení města Litoměřice týkat například okružní křižovatky před Lovosicemi. Problém je navíc v tom, že nový most přes Labe dosud nefunguje jako zkolaudovaná stavba, tudíž cestu přes něj neznají ani navigace v automobilech.

„V případě, že se velká část nákladní dopravy povalí přes ulici Na Valech, budeme v situaci, ve které jsme byli ještě na začátku prosince, před otevřením nového mostu. Navíc bez semaforů,“ varuje Perna.

Proto se vedení města snaží apelovat na vedení ŘSD, aby se snažilo co nejrychleji řešit všechny záležitosti spojené s přípravami rekonstrukce Tyršova mostu.

Zástupci společnosti Pontex, která pro ŘSD zpracovává projektovou dokumentaci pro opravu mostu říkají, že respektují skutečnost, že se jedná o historicky cenný objekt a budou se snažit dospět ke všeobecné shodě.

„Pokud však budou památkáři trvat na svém postoji, tak s tím asi nic neuděláme,“ říká projektant Marcel Mimra z Pontexu. Situace ale podle projektantů není taková, že by byla celá oprava mostu v ohrožení.