Všichni lidé, kteří se chtějí s 18. litoměřickým biskupem osobně rozloučit, vyrazili na Dómský pahorek a v katedrále, kde bylo uloženo jeho tělo, dali biskupovi poslední sbohem. Od 14 hodin začala pohřební mše, následuje průvod na hřbitov, kde bude biskup uložen do biskupské hrobky. Deník svým čtenářům přináší on-line přenos z posledního rozloučení s Josefem Kouklem.


16.50 Emeritní biskup Josef Koukl je pohřben. Smuteční řeč pronesl současný biskup Jan Baxant.

15.59 Mše skončila a po přednesení smutečních projevů přečetl generální vikář p. Stanislav Přibyl poslední vzkaz zemřelého biskupa Josefa, v němž všem poděkoval a pokorně poprosil o prominutí chyb a slabostí, kterých se v životě dopustil. Nyní se všichni odebírají na hřbitov.

15.29 Jako první přednesl smuteční řeč apoštolský nuncius Diego Causero. Pozdravil věřící od svatého otce papeže Benedikta XVI. Pote přednesl projev kanovník při katedrále sv. Štěpána, páter Jiří Hladík. Poděkoval za jeho službu a vyjádřil víru v setkání na věčnosti.

15.08 Podává se svaté přijímání, poté budou následovat smuteční projevy.

14.45 Bohoslužba je vedena v češtině, němčině a latině.

14.40 Právě skončilo kázání Dominika Duky. V něm označil Josefa Koukla vedle biskupa Webera a kardinála Trochty za dalšího významného biskupa 20. století, který pro litoměřickou diecézi mnoho učinil po pádu komunistické diktatury. Bohoslužba pokračuje dále.

14.20 Skončilo čtení z nového zákona.

14.00 Do katedrály přichází průvod církevních hodnostářů, mezi nimi současný 20. biskup Jan Baxant, který slouží pohřební mši a pražský arcibiskup Dominik Duka, který přednese kázání. Přicházejí také další biskupové z ČR a Německa.

13.45 Rakev byla přiklopena.

13.40 Zaznívají tóny varhan. Již od 13.30 je katedrála sv. Štěpána zaplněna lidmi a přicházejí stále další věřící. Přítomno je i několik kněžích a řádových sester. Celou katedrálou zní modlitby. Lidé přicházejí k rakvi a loučí se s biskupem Josefem Kouklem, poklekají před oltářem.

Přenos zajišťují Zdeňka Studená a Michal Závada