Tisíce věřících, nejen z litoměřické diecéze, očekávají poslední květnovou sobotu v Litoměřicích.

Ve zdejší katedrále sv. Štěpána bude 29. května 2010 od 14 hodin sloužena pohřební mše svatá za Mons. ThDr. Josefa Koukla, emeritního litoměřického biskupa, který zemřel 22. května 2010 ve věku 83 let ve svém bytě v biskupské rezidenci v Litoměřicích.

Litoměřice přišly o svého 18. sídelního biskupa, oblíbeného nejen v řadách věřících svou dobrosrdečností, přívětivostí a skromností.

Spočine v biskupské hrobce

Jak informovala mluvčí litoměřického biskupství Jana Michálková, po liturgickém obřadu bude rakev s tělem zesnulého přenesena na Městský hřbitov v Litoměřicích a zde uložena do biskupské hrobky.

Hlavním celebrantem mše sv. v katedrále bude litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Kázat bude pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka.

„Předpokládaná je účast asi třiceti biskupů od nás i ze zahraničí a zhruba dvě stovky kněží,“ sdělila Jana Michálková. Liturgii v katedrále doprovodí litoměřický chrámový sbor.

Dómské náměstí bude uzavřené

Vjezd vozidel na Dómské náměstí nebude 29. května umožněn, upozornila mluvčí biskupství. Opatření se nebude týkat jen vyhrazených vozů.

K parkování osobních vozidel by měli ti, kteří v sobotu do Litoměřic zamíří, využít městských parkovišť na Mírovém náměstí, „U hvězdárny“, Na Valech a dalších. Autobusy mají vyhrazeno parkoviště Na Valech, kde bude řídit jeho provoz městská policie. Parkování na uvedených parkovištích bude zdarma, upozornila Jana Michálková.

Od 11 hodin volný přístup do katedrály

Rakev s ostatky biskupa Josefa Koukla bude v katedrále vystavena od 11.00 hodin. Do katedrály bude před mší svatou volný přístup. Vyhrazená místa k sezení pro pozvané hosty budou označena.

Bohoslužba v katedrále začne ve 14.00 hodin, kdy do katedrály vstoupí liturgický průvod z rezidence biskupa. To by mělo být zhruba deset minut předtím.
Po skončení pohřebních obřadů v katedrále vyjde průvod na Městský hřbitov v Litoměřicích, kde budou ostatky Mons. Josefa Koukla uloženy do biskupské hrobky. Průvod půjde ulicemi Dómská, Pekařská, Mariánské náměstí, Švermova a Michalovická. Během této doby bude dopravu usměrňovat městská policie.

Pro ty, kdo se nedostanou do katedrály, bude připravena velkoplošná obrazovka před katedrálou. Přímý přenos na obrazovku před katedrálu i do médií zajišťuje TV NOE.

„Pořadatelská a zdravotnická služba je zajištěna. Vyzýváme všechny účastníky, aby dodržovali její pokyny,“ uvedla na závěr mluvčí Jana Michálková.

Životopis Mons. ThDr. Josefa Koukla

Mons. Josef Koukl se narodil 8. 11. 1926 v Brně. Mládí prožil v Břeclavi, kde byl jeho otec profesorem na gymnáziu. Vystudoval gymnázium v Brně, kde 1. 7. 1945 maturoval.

Od r. 1945 studoval v Praze teologickou fakultu, kterou absolvoval 31. 5. 1950, ale již 23. 4. 1950 byl vysvěcen na kněze u sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích.
V červenci téhož roku odešel do Sokolova, kde působil jako kaplan. Vojenskou službu vykonával u tzv. PTP do r. 1953.
Po skončení vojny vystřídal v kněžské službě několik farností.

Od 1. 3. 1954 působil jako pomocný kněz u sv. Víta, v srpnu 1954 byl administrátorem ve farnosti Stodůlky a od 15. 10. 1958 do roku 1970 působil jako kněz v Kladrubech u Stříbra.


Od 17. 11. 1970 místem jeho dalšího působení byly Litoměřice. Koukl se stal spirituálem zdejšího semináře.

V březnu 1974 byl v Praze promován na doktora teologie a od září 1974 začal učit v Litoměřicích morální teologii na fakultě již jako profesor a stal se kanovníkem kapituly u Všech svatých v Praze na Hradě.

Dne 26. 7. 1989 byl jmenován sídelním biskupem litoměřickým a 27. 8. téhož roku v katedrále sv. Štěpána vysvěcen na biskupa.
Dne 24. 12. 2003 jmenoval papež Jan Pavel II. diecézním biskupem v Litoměřicích Mons. Pavla Posáda (nynější světící biskup českobudějovický), který biskupské svěcení přijal a biskupský úřad převzal dne 28. 2. 2004. Po tuto dobu dvou měsíců spravoval Mons. Koukl litoměřickou diecézi jako administrátor diecéze.

Po nástupu nového biskupa do služby se Mons. ThDr. Josef Koukl stal emeritním biskupem. Nadále pobýval na Biskupství litoměřickém a zastával úřad biskupského vikáře pro záležitosti styku se zahraničím.
V loňském roce uplynulo 20 let, kdy byl Mons. Josef Koukl jmenován 18. litoměřickým biskupem.
Letos na jaře jsme si připomněli 60 let od jeho kněžského svěcení.
Mons. ThDr. Josef Koukl zemřel ve svém bytě v biskupské rezidenci ráno 22. května 2010.

ZPRACOVALA Jana Michálková