Lidé na něj budou vzpomínat v dobrém
Smrt Mons. Josefa Koukla rozesmutnila řadu lidí, kteří se pohybovali v jeho okolí, i těch, kteří se s ním někdy setkali.

„Já si ho pamatuji ještě jako venkovského faráře ve Velemíně. Měl velký dar oslovovat lidi mimo církev, to bylo takové jeho charisma a řekl bych, že tak ho mám také zapsaného v paměti. Vzpomínám si také na dobu, kdy učil v kněžském semináři tady v Litoměřicích, i na moment, kdy mu byl nabídnut biskupský stolec a kdy řešil, zda ho má přijmout nebo ne. Zvláště tehdy jsme spolu byli v těsném kontaktu,“ vzpomíná na biskupa Josefa Koukla místostarosta Litoměřic Jiří Landa.

Biskup Josef byl vstřícný člověk
„Biskupa Koukla, jinak Otce Josefa, jsem poznala na setkání s rodinami před více než 15 lety. Přátelsky se s námi bavil a teprve později jsem se dozvěděla, že tento vstřícný milý člověk je biskupem Litoměřickým. Později jsem u něj dělala i zkoušku, když jsem se připravovala na výuku náboženství v katechestickém kurzu,“ vzpomíná na Mons. Josefa Koukla Jana Hubalová, členka chrámového sboru litoměřické katedrály.

„I když byl nemocný, byl vždy vtipný a jeho promluvy byly opravdu velmi lidské a všechny nás oslovily. O to více jsem byla smutná, že už s námi nebude,“ dodala s tím, že se biskup jistě těší slávě na nebesích, přesto je mnoho lidí, kteří by ho raději ještě viděli mezi námi.

V Litoměřicích lidé biskupa Koukla potkávali velmi často a rádi chodili i na jeho bohoslužby. Mnoho lidí se zúčastnilo jeho bohoslužby, kterou sloužil letos v dubnu, při výročí 60 let od svého kněžského vysvěcení, v kostele sv. Vojtěcha v Litoměřicích.

Život Mons. Josefa Koukla

Mons. Josef Koukl se narodil 8. 11. 1926 v Brně. Mládí prožil v Břeclavi, vystudoval gymnázium v Brně.

Od r. 1945 studoval v Praze teologickou fakultu, kterou absolvoval 31. 5. 1950, ale již 23. 4. 1950 byl vysvěcen na kněze u sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. Poté působil jako kaplan v Sokolově.

Vojenskou službu vykonával u tzv. PTP do r. 1953. Po skončení vojny vystřídal v kněžské službě několik farností: U sv. Víta, ve Stodůlkách a v Kladrubech u Stříbra. Od 17. 11. 1970 působil v Litoměřicích. Stal se spirituálem zdejšího semináře.

Od roku 1974 učil v Litoměřicích morální teologii na fakultě již jako profesor a stal se kanovníkem kapituly u Všech svatých v Praze na Hradě. Dne 26. 7. 1989 byl jmenován sídelním biskupem litoměřickým a 27. 8. téhož roku vysvěcen na biskupa.

Dne 24. 12. 2003 se stal biskupem jeho nástupce Mons. Pavel Posád, který úřad převzal dne 28. 2. 2004. Po nástupu nového biskupa do služby se Mons. ThDr. Josef Koukl stal emeritním biskupem.Na Biskupství litoměřickém zastával úřad biskupského vikáře pro záležitosti styku se zahraničím.


Pohřební mše a pohřeb biskupa

Poslední rozloučení s Mons. Josefem Kouklem proběhne v sobotu 29. května. Od 14 hodin bude v katedrále sv. Štěpána sloužena pohřební mše, poté bude biskup uložen do biskupské hrobky na místním hřbitově. Další informace o programu pohřbu přineseme v dalších vydáních Litoměřického Deníku.


Z archivu: DENÍK 28.8.1999

Biskup: Jsem Bohu vděčný za každý den své služby

Deset let uplynulo 27.srpna 1999 od chvíle, kdy byl v Litoměřicích svěcením ustanoven do biskupského úřadu 18.litoměřický biskup Mons. ThDr. Josef Koukl.

Bylo to vlastně několik týdnů před listopadovými událostmi, v době, kdy byl režim nucen pod tlakem okolností činit ústupky a tak povolil Vatikánu jmenovat na dlouho neobsazená místa nové sídelní biskupy.

Svěcení nového litoměřického biskupa se ujal kardinál František Tomášek, hojně navštívená slavnost se stala i jakýmsi manifestačním vyjádřením postoje věřících k tehdejšímu režimu.

Vždyť nástupcem legendárního biskupa, později kardinála Trochty se J. Koukl stal až po patnácti letech od jeho smrti.

„Jsem Bohu vděčný za každý den své služby,“ zdůraznil při pontifikální mši litoměřický biskup. O době svého svěcení nám s humorem sobě vlastním řekl: „Samozřejmě, že na ten den se nedá zapomenout. Zároveň to bylo takové první tušení blížících se změn, zvláště když byli jmenováni tři noví biskupové.“

Po deseti letech biskupské služby vyjádřil Koukl potěšení nad každodenním životem ve své diecézi.

„Každý den přináší radosti a kolikrát i zármutky. Radost mám třeba z toho, když je vysvěcen nový kněz nebo když vidím mládež dobře připravenou k biřmování,“ uvedl a zároveň dodal, že si váží svobody, kterou církev má. Ocenil ale také práci kněžích, kteří pečují o farnosti celé rozsáhlé Litoměřické diecéze.