V současnosti zámek slouží jako restaurace, původně však zde stál raně středověký skalní (výšinný) hrad, jehož součástí byl i románský bergfrit.

K založení hradu došlo již ve 12. století, v průběhu východní expanze Germánů, kdy sloužil jako opěrný bod. K jeho obraně následovalo osídlení oblasti Franky, Bavory a Durynky.

První listinná zmínka o majiteli hradu, jímž byl tehdy Conradus de Urbach, pochází z roku 1282. Konrád byl vazalem fojta (správce) z Gery, Weidy a Plavna.

Ale poprvé písemně uveden je hrad „castrum Urbach“ až v roce 1350. Staviteli původního hradu byli páni rodu von Auerbach, dalšími jeho vlastníky v průběhu staletí pak purkrabí z Dohny, rod von Reudnitz, von Wolframsdorf, von Hermannsgrün a nakonec von Planitz.

V průběhu třicetileté války, roku 1626, celá hradní dispozice po dobytí vyhořela, patrně byla poté ještě částečně opravena. Konec však nastal v roce 1757, kdy došlo k rozebírání zdiva a bourání.

Zajímavé na tom je, že válcová věž o průměru devět metrů byla v roce 1909 dostavěna na současnou výšku 43,9 m. Změnou hlásek z „Urbach“ postupně vzniklo „Awerbach“ a nakonec současný název města Auerbach.

Pravděpodobně již v první třetině 14. století bylo město se šachovnicovým uspořádáním ulic za Plavenských fojtů plánovitě založeno. V roce 1362 byl poprvé zmíněn kostel Sv. Vavřince, po mnoha ničivých požárech je dnes v pořadí již osmou stavbou na stejném místě.

První zachovaný doklad, že občanům města bylo od purkrabího propůjčeno právo k vaření piva, pochází z roku 1342.

Reformace se naplno prosadila ve městě již roku 1524. Auerbachu bylo v roce 1561 propůjčeno v léno tzv. smolné právo a od té doby mělo přezdívku smolné město. V roce 1757 propukl ve městě rozsáhlý požár, při němž byly téměř všechny domy zničeny.

Zajímavost

Auerbach je centrem východního Vogtlandu. Téměř 44 m vysoká zámecká věž, jakož i věže městského kostela sv. Laurencia a katolického kostela Ke Svatému Kříži, jsou z daleka viditelnou siluetou okresního města čítajícího přes 20 000 obyvatel.

Historický střed v okolí Nicolaikirche, Starého a Nového trhu a staroměstských domů je zaručeně zajímavý pro návštěvníky se zájmem o historii.

Auerbach v nadmořské výšce 500 m nádherně zapadá do vogtlandské krajiny. Rozprostírá se na svazích říčky Göltzsh a nabízí turistům vedle historie také rekreaci, kulturu, sport či místní gastronomii. Nezaměnitelný ráz propůjčují městu četné parky a zelené plochy.

Další postihl město v roce 1834 a po následujícím v roce 1857 vznikl Nový trh. Výstavba zničených budov proběhla podle jednotného územního plánu.

Ke 20. výročí vzniku NDR bylo v roce 1969 centrum města poprvé kompletně opraveno. Většina průčelí na zdejším Mírovém náměstí (Nový trh) byla rozšířena. V roce 1997 zde bylo otevřeno muzeum po celkové rekonstrukci a rozšíření tzv. Panského domu.

Užitečné informace
Auerbach/Vogtl., Radnice – Nicolaistr. 51, 085209 Auerbach
Tel.: 03744 8250, Fax: 03744 212585
post@stadt-auerbach.de / www.stadt-auerbach.de, www.apsida.cz

Zpracoval Petr Šafránek