Jednalo se o rezignaci radního a zastupitele města Vlastimila Dvořáka. Záhy se však ukázalo, že šlo o podvrh.

Podpis okopírovali nebo naskenovali
Starosta ihned po přečtení dopisu kontaktoval zmíněného radního a ten se na radnici dostavil. Pravost celého rezignačního dopisu osobně vyvrátil. Je údajně sestaven z několika částí, navíc není podepsaný ručně. Podpis je vytištěný či okopírovaný.

Radní je podepsán za Aeroklub ČR
Pod jménem a falšovaným podpisem radního Vlastimila Dvořáka je uvedena jeho funkce prezidenta Aeroklubu ČR, nikoliv ta, kterou zastává na radnici.
Smyšlený je také obsah sdělení, které se neshoduje s veřejně prezentovanými názory radního.

„Po zralé úvaze jsem se rozhodl odstoupit z pozice člena rady a člena zastupitelstva města Roudnice n. L. Po zjištění skutečné situace okolo různých projektů a zakázek se již nemohu dívat na to, jak je naše město rozkrádáno,“ píše autor jménem radního starostovi města.

Zfalšovaná rezignace.

Starosta byl textem dopisu šokován
V nepravdivém dopise dále stojí, že radní zvažuje podání trestního oznámení na starostu a místostarostu města Luboše Matka.

„Jsem naprosto znechucen. Vedení města plně podporuji, což jsem také veřejně deklaroval,“ řekl Vladimír Dvořák.

„Mně to nejdříve vyrazilo dech, ale hned vzápětí jsem si uvědomil, že to není pravda,“ uvedl starosta Josef Bakeš.

Podali trestní oznámení
Starosta, místostarosta Luboš Matek i radní Vlastimil Dvořák podali na neznámého pachatele trestní oznámení.