To je cíl, který si dalo lovosické občanské sdružení Békadilkoš společně se společností Vinum Celebratum, která se věnuje propagaci místních vinařů.

Start v Litoměřicích
Trasa má spojovat Litoměřice, Žalhostice, Velké Žernoseky, Malé Žernoseky a Lovosice. Turisté by se měli pohybovat především po již značených cestách a přímo ve vinicích. Atraktivitu Vinařské stezky má umocnit propojení s lodní dopravou na Labi. Součástí stezky by měl být žernosecký přívoz. Délka trasy by měla být zhruba 15 až 20 kilometrů.

„Samotný začátek stezky bude pravděpodobně v litoměřickém přístavišti osobní lodní dopravy,“ naznačuje Jan Piegl ml. z občanského sdružení Békadilkoš.

Realizaci projektu, který získal podporu Ústeckého kraje, mají jeho iniciátoři rozloženou do dvou let.

- Trasa by měla spojovat Litoměřice, Žalhostice, Velké Žernoseky, Malé Žernoseky a Lovosice.
- Turisté by se měli pohybovat především po již značených cestách a přímo ve vinicích.
- Atraktivitu Vinařské stezky má umocnit propojení s lodní dopravou na Labi. Součástí stezky by měl být žernosecký přívoz.
- Délka trasy by měla být zhruba 15 až 20 kilometrů. viz. mapa (trasa se ještě může změnit)

„V tomto roce jednáme s vinaři, zástupci měst a obcí a především CHKO České středohoří. Plánujeme trasu a připravujeme značení stezky a informační cedule tak, aby byly šetrné ke krajině. V příštím roce pak zahájíme samotnou výstavbu stezky,“ přibližuje Karel Stejskal, hlavní manažer projektu a dodává: „Naším cílem je také propagovat místní vinaře a celou vinařskou oblast.“

K projektu se již připojili někteří vinaři. Pravděpodobnými partnery tak budou Klášterní vinné sklepy Litoměřice/Agrofrukt Kamýk, velkožernosecké vinařství rodiny Hrabkovských, Žernosecké vinařství a maložernosecké Vinařství sv. Tomáše.

Podél Vinařské stezky by mělo být umístěno několik informačních panelů, které budou turisty a milovníky vína seznamovat s tím, kde se nacházejí, přiblíží historii vinařství v regionu a další zajímavosti.

Košt při zahájení
Slavnostní zahájení projektu je naplánováno na pátek v 17 hodin za lovosickým barem Sauna. Na úvodní akci projektu bude možné získat podrobnější informace o Vinařské stezce, dále o historii pěstování vinné révy v regionu a součástí bude i ochutnávka místních vín.

„Protože k vínu patří i dobrá hudba, pozvali jsme na slavnostní zahájení kapelu Bridge Band z Prahy a hudební skupinu Definytivní Ententýk z Litvínova“, dodal Karel Stejskal.

Pravděpodobnými partnery Vinařské stezky budou:
- Klášterní vinné sklepy Litoměřice/Agrofrukt Kamýk, b velkožernosecké vinařství rodiny Hrabkovských,
- Žernosecké vinařství
- maložernosecké Vinařství sv. Tomáše.