Ve středu byly zbourány poslední části betonové konstrukce druhého nadjezdu. „Práce proběhly bez komplikací, podle schváleného technologického postupu. Odstranili jsme postupně mostovku, poté nosné oblouky. Demolici jsme prováděli s pomocí jeřábu, za plného provozu na trati, nad kterou jsme měli podpůrnou konstrukci. Ta bude rozebrána až v květnu při plánovaných výlukách,“ uvedl stavbyvedoucí zhotovitelské firmy Viamont DSP Václav Hrstka.

Demolici obou objektů, které dosud nemají určeného vlastníka, nařídil Správě železniční dopravní cesty Drážní úřad. Oba nadjezdy byly totiž v kritickém technickém stavu a nikdo se neměl k jejich opravě ani likvidaci. Již léta totiž probíhají soudní spory mezi městem Hoštka, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a SŽDC o určení vlastnictví obou mostů.