Stoka z roku 1913 bude odstraněna a nahrazena novým kanalizačním potrubím, ústícím do čistírny odpadních vod. Výpust do potoka bude zachována pouze jako bezpečnostní přepad. Stavba za 7,5 milionu je součástí plánovaných akcí Severočeské vodárenské společnosti.

„Odstranění nevyhovující kanalizační výusti bude znamenat, že odpadní vody budou moci být čištěny na dostatečně kapacitní ČOV Úštěk a nebudou nadále vypouštěny do Loubního potoka. Souběžně s tímto opatřením na kanalizaci provedeme rekonstrukci vodovodu,“ informoval generální ředitel společnosti SVS Miroslav Harciník.

Podél staré kanalizační stoky vede litinový vodovod z roku 1925, který SVS během této akce opraví také. Práce mají být dokončeny do 30.června.