Po Základní škole Ladova a ZŠ Havlíčkova má tak nyní i ZŠ Na Valech na obou svých objektech štítek, do kterého bude vpisovat údaje o spotřebě.

„Štítek má kromě informační hodnoty i psychologický efekt. Nutí nás totiž chovat se hospodárně,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Pavel Gryndler.

„Na naší menší budově v Masarykově ulici máme velkou spotřebu vody na jeden metr čtvereční. Uděláme maximum pro to, abychom se v hodnocení uvedeném na štítku dostali do příznivější kategorie,“ slíbil ředitel ZŠ Na Valech Petr Krňák.

Jedním z prvních kroků vedoucích k nápravě by měla být výměna splachovačů na toaletách a jejich postupná rekonstrukce.

Eva Břeňová