Dokončení finačně, časově i technicky velmi náročné rekonstrukce je plánováno na konec února roku 2011. První etapa je téměr u konce, druhá začne v létě.

Litoměřice jako centrum vinařů
„Jde zatím asi o nejsložitější stavbu v Litoměřicích vůbec. V pondělí byl kontrolní den a mohu konstatovat, že práce probíhají v souladu s termínem,“ zmínil litoměřický starosta Ladislav Chlupáč.

Vyslovil přání, aby se Litoměřice staly českým vinařským centrem, jako jsou například pro Moravu Valtice. Historické prostory hradu představují ideální zázemí pro muzeum vína. Něco se dozvědět, ochutnat a netradičně nahlédnou do světa vína a vinařstí, to by měl Svatostánek nabídnout.

Všichni ho nazývají gotický, z té doby hrad vedle litoměřického Domu kultury pochází, ale během své historie sloužila budova v různých dobách různým účelům, a to na ní zanechalo stopy několika stylů.

Akademický sochař Libor Pisklák, který vede restaurátorské práce, poznamenal, že všechny prvky, které mají historickou hodnotu, zůstanou zachovány tak, aby nerušily zmodernizovaný ráz prostor a naopak. S citem bude vybrán a na zakázku zpracován i vnitřní mobiliář.

Kompletně hotovo bude za rok
Přípravné práce k rekonstrukci, zahrnující dokumentaci a další činnosti, začaly již začátkem ledna roku 2007. Fyzická rekonstrukce začala až v listopadu roku 2008. Dělníci pracují uvnitř historické budovy doposud. Stavba by měla být hotová koncem února příštího roku a kompletně předána do března.

„Výdaje na stavbu včetně daně zatím šplhají ke 157 milionům. Je to vše ještě otevřené, probíhá výběrové řízení na dodavatele interiéru,“ vysvětlila Hana Čapková z odboru regionálního rozvoje litoměřické radnice. Na rozsáhlou rekostrukci získalo město dotaci ve výši téměř 138 milionů.

„Dosud bylo prostavěno zhruba 80 milionů,“ dodala Čapková další zajímavé číslo. Rekonstrukce byla podle plánu rozdělena do dvou stavebních etap, Čapková však zmínila, že došlo ke zdržení prací a stavební etapy byly přehodnoceny na dvě finanční etapy, kde termíny nehrají tak velkou roli.

Respektují historii, zachovají památky
Libor Pisklák potvrdil, že možnosti a způsoby rekonstrukce některých částí budovy znamenaly mnohdy tvrdý oříšek. Obnova takového historického objektu vyžaduje citlivost a respekt k původnímu vzhledu.

„Vycházeli jsme ze stavebněhistorických průzkumů. Snažili jsme se mnohé dohledat, zachránit a přizpůsobit,“ říká.

Překvapení, které nikdo nečekal, znamenal objev velkého portálu a sklepa. Každá část budovy bude sloužit k jinému účelu a tomu by mělo odpovídat i vybavení interiéru.

Ve sklepě najdou své místo vína a také malá degustační místnost. V chodbách si budou moct odpočinout návštěvníci.

V kapli se modlil král Karel IV.
Nejrozsáhlejší a dominantní vnitřní prostor budovy uvítá kongresy, sympozia a různé společenské a kulturní akce. Za zmínku stojí i kaple, ve které se modlil král Karel IV. Poslouží jako VIP salonek. Město chce gotický hrad propojit s Domem kultury. V prostorách hradu vznikne restaurace.