Od 10. stol. se začíná vyvíjet podhradí a v říčním přístavu v oblasti dnešního Theaterplatz se vytvořilo místo odpočinku a obchodu. V 11. století se na místě zvaném Neumarkt usadili němečtí a židovští kupci.

Od roku 1150 začíná okolo centrálního náměstí Markt plánované budování města. Díky výhodné poloze mezi Lipskem a Prahou, a také díky poptávce po řemeslnických výrobcích, zažívá městská obec hospodářský rozkvět a na blízké Wilsdrufferské pláni je vybudována řemeslnická vesnice.

Po ustanovení markraběte roku 965 (stejně jako díky zřízení biskupství v roce 968) se stala Míšeň vojenským a správním centrem stejnojmenné marky (Markgrafschaft Meißen).

Povýšením Fridricha IV. Bojovného na kurfiřta roku 1423 je z Míšně kurfiřtské centrum Saska. Na tu dobu upomíná gotický dóm a také pozdně gotický zámek Albrechtsburg.

Významné místo známé keramiky

Roku 1543 byla založena saská knížecí Škola sv. Afry, díky čemuž si Míšeň uchovala vedoucí pozici přinejmenším v oblasti humanitního vzdělávání. Po třicetileté válce se však město dostalo do dlouholeté hospodářské stagnace.

Teprve zřízení první evropské porcelánky v roce 1710 mu přineslo progresivní přechod k lepším časům.

Válečná období v 18. a 19. století znamenala přerušení, ale v polovině 19. století začíná obnovený vzestup Míšně a první průmyslové podniky zahájily svou produkci. V roce 1835 zde byl uveden do provozu první parník a v roce 1860 bylo město napojeno na železniční síť.

Míšeň se rozvinula jako významné místo keramického průmyslu Saska a rozšířila se na městskou oblast sloučením obcí na obou stranách Labe.

Během II. světové války zůstalo město od těžkého válečného ničení uchráněno, avšak v letech 1949 až 1989 byl jeho rozvoj řízen v rámci potřeb bývalé NDR a na vnějších obvodech vznikly nové bytové a průmyslové oblasti, což mělo negativní dopad na historické jádro města.

Partnerská města z celého světa

Míšeň je spojena partnerskými vztahy se šesti městy z celého světa – z Evropy, Asie i Ameriky. První partnerský vztah byl navázán již v roce 1964 s francouzským městem Vitry-sur-Seine. S japonskou Aritou je provázána tradicí porcelánové výroby.

Město Fellbach nedaleko Stutgartu je rovnež jako Míšeň městem vína. Řecké Korfu je známé pro své kulturní a architektonické dědictví. Severočeské město Litoměřice a Míšeň spojují Labe, vinařské oblasti, historická jádra měst a podobné přírodní podmínky.

Nejmladší městské partnerství bylo navázáno v roce 2001 s městem Provo ve státě Utah v USA, které je známé průmyslem špičkových technologií, ale i pro své okolí „Rocky mountains“.

Užitečné informace

Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH
Talstraße 9, 01662 Meißen
tel.: +49 (0)3521 4680
fax: +49 (0)3521 468800
www.meissen.com sowie

Tourismusverband Sächsisches
Elbland e.V.
Fabrikstraße 16
01662 Meißen
tel.: +49 (0)3521 76350
fax: +49 (0)3521 763540
info@elbland.de
www.elbland.de
www.meissen2010.de
www.meissen.com