Město nechalo celý rybník opravit a při jeho rekonstrukci myslelo i na bezpečnost chodců. Auta se tak nebudou řítit přímo po hrázi, ale o celých 2,5 m dál, podle nově vybudovaného chodníku.

Rekonstrukce stála 3,3 milionu korun
Rekonstrukce rybníka si vyžádala investici 3,3 milionu korun, celých 85 % nákladů ale pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí. S opravou město začalo na podzim loňského roku, během tohoto víkendu se již začne rybník opět napouštět.

„Práce na rybníku jsou již u konce, byla tu postavena celá nová hráz. Jedná se o velmi pečlivě odvedenou práci, je to krásné kamenické dílo. Už chybí pouze dokončit schody ze severní strany a instalovat zábradlí,“ uvedl starosta Budyně nad Ohří Petr Medáček.

Jak dále prozradil, rekonstrukce rybníka byla vzhledem k jeho poloze uprostřed města velmi náročná, ale byla provedena s maximální šetrností vůči přírodě.

Při opravě mysleli také na živou složku
„V rybníku se vyskytuje škeble říční, kterou jsme při vypuštění museli vytěžit. Přesto tu ale bude mít možnost přežití, protože byl na dně ponechán zbytek vody,“ uvedl Petr Medáček.

Jak prozradil, rybník se stal také vyhledávaným hnízdištěm ptáků. Na živou složku v rybníku myslí město i do budoucna. Podle břehu u místní komunikace bude vysázeno 15 nových stromů a keřový porost, aby zde nedocházelo ke zbytečnému úhynu obojživelníků na silnici.

Kanalizace už neústí do rybníka
Jedním z nejnáročnějších úkolů při rekonstrukci bylo také vyřešení rozvodů kanalizace v okolí rybníka. „Podařilo se nám odstranit všechny kanalizační vpusti, které ústily do rybníka. Bude se napouštět pouze dešťovou vodou a přítokem z Vrbenského potoka,“ upřesnil Medáček