Chráněná krajinná oblast Lužické hory byla vyhlášena v roce 1976 na území o rozloze 270 km2 k zajištění ochrany harmonické krajiny v pískovcovém území tzv. České křídové pánve.

Krajina vyniká výrazným reliéfem, vysokou lesnatostí a celkový krajinný ráz oblasti dokresluje lužická lidová architektura.

K přírodovědecky nejhodnotnějším částem Lužických hor patří zbytky přirozených lesních porostů ve vrcholových partiích hor, podmáčené louky s výskytem vstavačovitých druhů rostlin a význačné geomorfologické útvary.

Chráněná krajinná oblast Žitavské hory na území SRN je od Lužických hor oddělena jen státní hranicí a názvem. Krajina Žitavských hor byla vytvářena vlivem obdobných kulturních zásahů ve srovnatelných přírodních poměrech jako v Lužických horách.

K nejcennějším ekosystémům patří vrcholové partie kopců, hluboká údolí potoků a říček se zbytky přirozených lesů a pískovcová skalní města.

K ochraně harmonické krajiny s vyváženým podílem lesních a zemědělských kultur a obcí s typickou architekturou (lužickými hrázděnými domky) byla na území o rozloze 62,7 km2 vyhlášena v roce 1958 Chráněná krajinná oblast Žitavské hory.

Projekt mezinárodní naučné stezky Lužické a Žitavské hory vznikl ve spolupráci Správy chráněné krajinné oblasti Lužické hory v Jablonném v Podještědí a Centra ochrany přírody Žitavské hory se sídlem v Olbersdorfu. Jeho realizaci umožnila finanční podpora Evropského společenství.

Tipy na trasu

Přechod na území SRN v Hartavě - úvodní tabule - vývoj lesů Žitavských hor - lesní houby - Töpfer - místní druhy ptáků - Scharfenstein - geologie - hmyz - biotopy skal - přirozený smíšený horský les - Lückendorf - biotopy luk.

Přechod na území ČR v Petrovicích - úvodní tabule - smíšené lesy - louky a pastviny - Bredovský zámeček - expozice Lužických hor, úvodní tabule - Polesí - lidová architektura - lesy Lužických hor, lesní hospodaření, historie osídlení, stará zemská stezka.

Kudy povedou vaše kroky přírodou

Trasa naučné stezky je vedena východní částí Lužických a Žitavských hor, částečně po linii významné geologické poruchy, tzv. lužického zlomu. Na 27 zastávkách seznamuje návštěvníky s přírodovědnými i kulturními zajímavostmi zdejšího kraje.

Česko-německou státní hranici stezka překračuje na dvou místech - mezi Hrádkem nad Nisou a Hartau a mezi Petrovicemi a Lückendorfem.

Trasa prochází po linii lužického zlomu a je věnována převážně geologickému vývoji oblasti, dále seznamuje turisty s různými biotopy Žitavských hor, s rostlinami a živočichy, kteří zde žijí.

Vede také na zámek Lemberk a k Bredovskému letohrádku, kde návštěvníci najdou stálou expozici věnovanou Lužickým horám.

Naučná stezka vede převážně po turistických značených cestách a je v terénu vyznačena symbolem „naučné stezky“. Prochází územím chráněných krajinných oblastí Lužické a Žitavské hory, proto by návštěvníci měli být ohleduplní k přírodnímu prostředí.

Nejzajímavějšími místy na trase stezky jsou Bílé kameny, vrch Vysoká s Kozími hřbety, Horní skály, Vraní skály, Krásný důl, Popova skála, Sedlecký Špičák, údolí Bílého potoka, vrch Töpfer, skalní průrvy Kleine Felsengasse a Grosse Felsengasse, vyhlídka na Scharfensteinu, letovisko Lückendorf, zámek Lemberk s Bredovským zámečkem, osada Polesí se skalní vyhlídkou Havran a Tobiášova borovice.

Užitečné informace

Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory
Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí
tel., fax: 487 762 355
e-mail: luzhory@nature.cz

Naturschutzzentrum Zittauer Gebirge GmbH
August-Bebel-Str. 75, 2785 Olbersdorf
tel., fax: 03583/512512
Občanské sdružení přátel Lužických hor
Sadová 512, 471 25 Jablonné v Podještědí
www.luzicke-hory.cz