Zájmovým a sportovním sdružením, která žádala o přidělení peněz z grantového systému města, vyhověli, původně požadované částky ale některým snížili.

Podporu ve výši 611 tisíc korun přiznali Sportovnímu klubu Mondi Štětí, dalších 350 tisíc získal Veslařský klub Sepap Štětí. Ten původně požadoval částku 496 tisíc.

Cílem klubu je totiž provést opatření proti nežádoucí vlhkosti v areálu bazénu pro vodní sporty a nákup motorového člunu. Po městu žádal také příspěvek na dopravu a elektřinu. Dalších 60 tisíc korun z grantového systému dostal Český svaz žen Radouň, který žádal o 96 tisíc korun na realizaci projektu Rok na vsi – místní lidové tradice – cesta do vsi Radouň u Štětí a další plánované akce.

Zastupitelé vyhověli všem žádostem, na doporučení rady města ale přidělené granty podle uvážení snížili. Na další aktivity dostanou sdružení peníze v příštím roce.