Pět radních „bojuje“ s tajemníkem městského úřadu o vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče Miroslavu Najmanovou.

Zatímco skupina radních vedoucí odvolala, kvůli špatné komunikaci a kvůli tomu, že nedokázala obhájit postoj svých podřízených, případně je potrestat, jak sami radní vysvětlují, tajemník, tedy šéf odvolané vedoucí za ní stojí a neshledává v její práci vážnější nedostatky.

Návrh na odvolání Miroslavy Najmanové, která stála v čele odboru zhruba tři a půl roku, vzešel od radního Vlastimila Chovanečka. Ten je současně předsedou Strany živnostníků.

„Trvale a systematicky házel odbor klacky pod nohy mnoha živnostníkům. Jeden z nich se postupem úředníků na památkové péči nenechal odradit od plánované rekonstrukce střechy a obrátil se na nás jako radní s tím, že úředníci pochybili. Poprosili jsme tedy vedoucí odboru paní Najmanovou, aby postup podřízených vysvětlila. To uspokojivě neudělala ani po pěti měsících od prvního jednání,“ vysvětlil Vlastimil Chovaneček.

S tímto tvrzením však nesouhlasí Petr Panaš, tajemník městského úřadu a přímý nadřízený Miroslavy Najmanové. „Ano, ze strany Rady města byl vznesen požadavek na objasnění problematiky střešních krytin, byl jsem zaúkolován já a paní Najmanová, tento byl dle mého precizně zpracován, a to jak v písemné podobě, tak vytvořením názorné mapky náměstí se znázorněním druhů střešních krytin a datem jejich povolení. Navíc byli pro objasnění problematiky pozváni i pracovníci Národního památkového ústavu,“ oponuje tajemník.

Původní spor se týkal typu střešní krytiny, která má být použita na střeše domu Corso. Městští památkáři požadovali použití tašky bobrovky. Majitel domu Petr Novák klasickou betonovou tašku.

Použití klasických tašek zdůvodňoval Petr Novák tím, že mají menší zatížení na krov střechy. Dále doplnil, že jsou použity i na dalších domech na náměstí. Po tom, kdy jeho návrh odmítli památkáři, se uskutečnilo ústní jednání, kde došlo podle Petra Panaše ke kompromisu.

„Podle mého je důležité, že došlo ke konsensu mezi památkáři a stavebníkem. Konec konců, kompromisní střešní krytina je v současnosti pokládána,“ dodal Petr Panaš.

O Miroslavě Najmanové a její funkci budou radní jednat na svém dalším zasedání.