K dispozici má přitom pro letošní rok tři sta kontejnerů, což je o dvě stovky více než loni.

„Umísťujeme je v místech, kde o ně obyvatelé projeví zájem. Rádi bychom totiž, aby je lidé chápali jako pozitivní službu, která zlepší komfort jejich bydlení a zároveň prospěje kvalitnější separaci odpadu,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Pavel Gryndler.

Služba je přitom bezplatná. Veškeré náklady s ní spojené hradí město Litoměřice. Loni ho svoz bioodpadu stál 143 tisíc korun.

Bioodpad je v období od března do listopadu svážen do Úpohlav, do kompostárny. Děje se tak jednou za čtrnáct dní, vždy v lichý týden v pondělí. Nádoby musí být přistaveny v den vývozu nejpozději do šesti hodin ráno.

„Patří do nich rostlinný odpad ze zahrady, zbytky jídel, včetně potravin s prošlou zárukou, a výkaly drobných domácích zvířat. Naopak do nich nepatří maso, kosti, uhynulá zvířata, olej z potravin a obaly od potravin vyrobená ze skla, plastu nebo kovu,“ upřesnil Pavel Gryndler.