Výška boku lodi dosahuje téměř 5 metrů a hmotnost samotného trupu je 690 tun. Ke spuštění lodi v loděnici ve Lhotce nad Labem dojde během dubna.

Je to dobrá zpráva pro český ocelářský a loďařský průmysl, protože výroba v českých loděnicích kvůli krizi vázne. V loděnici dojde nejen ke spuštění lodě, ale další loď se již staví.

České lodě
V loděnici vznikají chemické tankery, tlačné a vlečné remorkéry, trajekty či nákladní kontejnerové lodě. Všechny se staví z české oceli.

Loděnice ve Lhotce zpracovává ročně stovky tun ocelových plátů z vítkovických oceláren. „Nebyl problém dovážet ocelové pláty pro stavbu lodí z Ukrajiny. Cena by byla výhodná, ale preferujeme tuzemskou vítkovickou ocel. Prioritou je postavit lodní trup včas, pokud možno ještě s předstihem,“ uvedl Oleh Pantelemonenko, předseda představenstva společnosti Barkmet.

Zase jenom peníze
Postavit a vyvézt loď do zahraničí po Labi ale není jednoduché. Financování stavby plavidel je z části zajištěno z vlastních zdrojů loděnice.

„Nicméně převážnou část financování je třeba zajistit z cizích zdrojů. V našem případě zajišťujeme financování stavby plavidel prostřednictvím předexportního úvěru,“ uvedl Pantelemonenko.

Potom následuje postupné uvolňování peněz ze zmíněného úvěru. Jsou použity na pokrytí ceny materiálu a režijních nákladů spojených se stavbou lodě.

„Postavit loď proto nepředstavuje ani po stránce finanční jednoduchou záležitost,“ uvedl Pavel Hvězda, výrobní ředitel loděnice ve Lhotce nad Labem.

„Jsme schopni ročně vyrobit a exportovat 3 trupy plavidel o hmotnosti od 690 do 920 tun. Tím se naše loděnice na dolním Labi i za současné stále trvající světové krize podílí nemalou měrou na exportu České republiky,“ dodal Hvězda.