Svou matku již neviděla půl roku
Od roku 2008, kdy byla dívka svěřena do péče otce, se spolu shledaly jen několikrát, vždy jen čistě z vůle otce, protože soud žádným způsobem neupravil právo Marušky stýkat se s matkou. Diana Hochová se proto snaží možnosti kontaktu s dcerou marně domoci právní cestou.

Maruška se již delší dobu obracela na svou matku s tím, že by se chtěla vrátit k ní, domů do Litoměřic. U otce v Německu prý citově strádá a přála by si, aby byla svěřena do péče matky. Diana Hochová proto požádala o předběžné opatření, které by péči o dceru upravilo. V říjnu bylo toto opatření vydáno Okresním soudem v Litoměřicích, ani jeden z určených víkendů, které měla Maruška trávit s matkou, se však nekonal.

Jak se Maruška dříve svěřila v textových zprávách, otec se s ní během stanovených dnů skrývá po hotelech. Doma nezůstali ani při poslední návštěvě Diany Hochové, v pátek 12.března.

Opatření uznal také německý soud
„Sdělujeme, že rozhodnutí Městského soudu v Litoměřicích v České republice ze dne 7.10.2009 o regulaci styku s Vaší dcerou Marií Škeříkovou, nar. 21.6.1998, zdejší soud v Drážďanech s okamžitou platností uznává za platné i zde,“ informoval 10.března Dianu Hochovou i Charlese Naumanna německý soud. Pokud bude otec bránit styku Marušky s matkou, může mu soud udělit pokutu, a v případě jejího neuhrazení na něj může být uvalena dokonce i vazba.

„Předpokládám, že Naumann se zase vyjádří k tomuto stanovisku negativně, protože tvrdí, že Maruška chce zůstat u něj. To ale není pravda, jak to vylučuje i Maruščina výpověď z výslechu v Německu,“ říká Diana Hochová.

close zoom_in „Hraji si venku s dětmi ze sousedství a smím je i navštěvovat, ony mě ale navštívit nesmí. Nesmí mě navštěvovat, protože babička nemá ráda děti,“ zní slova Marušky v protokolu lipského soudu ze dne 29.ledna. Vylíčila také to, že se na ni babička často zlobí a hádá se s otcem.

Chci k mámě, řekla Maruška soudu
„Ráda bych chtěla být svěřena zpět do výchovy mámě a poté jít také zpátky do Čech, ale vlastně je mi jedno, kde s mámou budu,“ řekla soudu s tím, že otci se to také už pokoušela říct, ale ještě mu to neřekla docela tak, jak to uvádí tam.

Že otci nevěří a slýchá často domácí hádky, i to, že chce zpět k matce, napsala Dianě Hochové také na lístek, který jí složený v kindervajíčku předala v srpnu 2008 při jedné z návštěv Diany Hochové v Německu.

„Když se Naumann dozvěděl, co řekla, podal trestní oznámení, že je Maruška ovlivňována maminkou. To ale není možné, protože má Maruška nedostupný telefon. Nemáme s ní žádný kontakt,“ říká Václav Hoch.

Při další výpovědi názor změnila
„Marie byla k výpovědi manipulována matkou, v další výpovědi se vyjádřila zcela odlišně. Až dostaneme tuto výpověď, rádi bychom s klientem reagovali. Zprostředkujeme vám informace z této výpovědi. Tam to bude tak zřejmé, že k tomu nebude třeba nic dodávat,“ uvedl právní zástupce Charlese Naumanna. Kontakt na otce Marušky nám nesdělil. Výpověď by měl dodat koncem týdne.

Maruška Škeříková

21.června 1998 narozena v Litoměřicích, do rodného listu uveden jako otec Charles Naumann

2001 – definitivní rozchod rodičů
2004 – Okresní soud v Litoměřicích – Maruška svěřena do péče matky, otec podává odvolání
28.5.2008 – Krajský soud v Ústí n.L. – Svěření Marušky do péče otci – na její tehdejší přání
srpen 2008 – otec se stěhuje s Maruškou do Německa
2.10.2009 – vydáno předběžné opatření – Maruška smí být s matkou každý sudý víkend
10.3.2010 – Soud v Drážďanech uznává platnost předběžného opatření v Německu
12.5.2010 – Stanovený termín soudního jednání v Litoměřicích
ve věci určení péče o Marušku
23.1.2010 – Poslední SMS: Ahoj mami. Co děláš? Já už se nemůžu dočkat, až si budu s Natálkou hrát. U nás furt prší a je zima. Mám tě moc ráda. Já chci být u tebe.