„Předpokládám, že do dvou měsíců budou nové silnice Kaštanová, Ořechová, Švestková a Hrušková, jejichž stavbu přerušil sníh a mráz, dokončeny,“ informoval místostarosta Litoměřic Václav Červín.

Stavba dalších komunikací je nyní ve stadiu příprav. „Za důležitý krok považuji právě uzavřenou dohodu s deseti majiteli pozemků, díky které můžeme začít s přípravou stavby Broskvové ulice, jež bude rovnoběžná s Kaštanovou,“ poukázal na významný akt místostarosta Červín.

Jednání mezi radnicí a stavebníky totiž nebyla jednoduchá. Mnozí z nich se zdráhali darovat městu pozemek a zároveň přispět padesátitisícovou částkou na novou silnici. Nakonec svůj postoj změnili. Ne však všichni. S majiteli pozemků v Zelené nebo Akátové ulici město společnou řeč dosud nenašlo.

„Věřím, že i s nimi se nakonec dohodneme, protože jedině tak lze zajistit další rozvoj Miřejovické stráni,“ neztrácí naději Václav Červín.

Eva Břeňová