Když není možnost hlídání u babiček a děděčků či známých, mohou rodiče využít služeb domovů dětí a mládeže. Ty většinou již pravidelně nabízejí takzvané prázdninové příměstské tábory.

Roudnický Domov dětí a mládeže (DDM) Trend pořádá příměstský tábor pravidelně každý rok. A každoročně se hlásí zájemci. Jak uvedla Hana Bělková z DDM Trend, v letošním roce se přihlásilo zájemců více.

„V průměru máme na každý den zhruba 11 dětí. Rodiče mohou své dítě přihlásit třeba i na jeden den,“ říká Bělková s tím, že včera ráno se ke skupině táborníků přidalo ještě jedno děvče.

Naznačila tak možnost, že i když se přihlášky podávaly do konce února, dveře domova jsou otevřené dalším případným zájemcům. Kapacita zatím není naplněna. Výjimkou je čtvrtek, kdy děti pojedou na výlet. Příměstský tábor se stal oblíbenou tradicí, která mnohým rodičům vyřeší hlídání, když si nemohou vzít dovolenou.

Podobný prázdninový tábor chystal i Domov dětí a mládeže Elko v Lovosicích. Ředitelka domova Venuše Krčmářová si posteskla, že se nikdo nepřihlásil a tábor se tak nekoná. Nezájem o tuto akci je v Lovosicích pravidelný. Ředitelka si to vysvětluje tím, že děti jsou nejspíš na horách a rodiče se přizpůsobí prázdninám a zařídí si dovolenou. Každoročně však domov tuto možnost rodičům i dětem nabízí.

Pokud nevyjde hlídání u prarodičů a pracovně vytížení rodiče nechtějí nebo nemohou využít příměstského tábora, berou mnohdy dítě do zaměstnání. Někde je jim to povoleno, jinde tím zkoušejí trpělivost svého nadřízeného. Vzít ratolest do práce by neměl být problém třeba v případě lovosické radnice.

Jak vysvětlil tajemník úřadu Martin Burian, nikdy se s takovou situací nesetkal. Pokud by ovšem za ním přišla pracovnice nebo pracovník s podobnou prosbou, rozhodně by se nebránil domluvě. Tajemník zdůraznil, že by přítomností dítěte samozřejmě nesměly trpět pracovní povinnosti.

„Je také rozdíl v tom, jestli by to bylo na jeden den nebo na týden,“ dodává Burian.