Toto významné výročí uctili v pondělí skromnou oslavou také zástupci Oblastního spolku Českého Červeného kříže v Litoměřicích, kteří umístili květinu na pamětní desku v domě ČČK v Tylově ulici.

Právě litoměřické sídlo ČČK slaví jubileum společně s tatíčkem Masarykem. Bylo totiž v roce 1932 otevřeno při příležitosti jeho 82. narozenin. „Masarykův dům sociální a zdravotní péče“ plní i dnes své poslání, ke kterému byl původně určen.

„Kdysi v tomto domě bývala kromě sídla Československého Červeného kříže také poradna pro matky a kojence, dispenzář (bezplatná poradna) pro pacienty trpící tuberkulózou – všechny tyto služby byly přístupné pro české i německé občany,“ vysvětluje předseda OS ČČK Litoměřice Vladimír Valta.

Jak udává dobový tisk, Litoměřice takovéto zařízení, kde by byla zdravotnická péče soustředěna pod jednou střechou, postrádaly.

„Přáli bychom si, aby Sociální dům plnil zcela účel, ke kterému je určen: pomáhati všem potřebným bez rozdílu národností, stavu i věku, tedy prakticky osvědčovati lásku k bližnímu,“ uvedly Litoměřické listy 5.března 1932.

„Dá se říci, že toto přání se splnilo. I Oblastní spolek Červeného kříže v tomto poselství pokračuje. Provozujeme sociální i zdravotní služby. V přízemí ordinují lékaři, pro děti tady funguje dechový stacionář. ČČK navíc nabízí ošetřovatelskou péči Alice, k sociálním službám patří naše Kontaktní centrum,“ upřesnila vedoucí OS ČČK Litoměřice Olga Šotnarová.

Členové ČČK se nyní snaží dopátrat historie spolku i tohoto domu. V době okupace byly totiž zničeny všechny historické dokumenty.