Během ní budou 28. května od večera až do pozdních nočních hodin otevřeny vybrané církevní objekty v České republice a Rakousku. V biskupské rezidenci v Litoměřicích se na konci minulého týdne sešli zástupci těch farností litoměřické diecéze, které plánují kostely otevřít.

S křesťanským prostředím se budou moci návštěvníci setkat prostřednictvím doprovodných programů, jež budou připravovat místní společenství.

Inspirací jim mohlo být právě setkání v Litoměřicích, kterého se zúčastnila koordinátorka akce v brněnské diecézi Zlata Součková, kde Noc kostelů probíhala již v loňském roce.

Poukázala na to, že zpřístupnění běžně nepřístupných míst církevních objektů (varhanní kůry, sakristie, krypty nebo interiéry klášterů) doprovázené rozhovory, komentovanými prohlídami, hudbou, workshopy nebo divadelními představeními a atmosféra noci dávají příležitost oslovit co nejširší veřejnost.

Záštitu nad Nocí kostelů v litoměřické diecézi převzal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. „Křesťanství se má dostat ke každému člověku a Noc kostelů tomu může pomoci. Jakákoli podaná informace může lidem pomoci pochopit,“ řekl.

„Příprava zatím probíhá především jako informační kampaň ve farnostech, kdy se snažíme motivovat kněze, aby možnost zapojit se do této aktivity nabídli ve svých farnostech. Dosud se přihlásilo 18 kostelů. Je důležité zdůraznit, že akce má nejen dopad evangelizační, ale je také velkým přínosem pro život farnosti. Lidé se spojí ve společném díle pro druhé, lépe se poznají a často zůstanou aktivními i po skončení Noci kostelů, což je pro farnosti samozřejmě přínosem,“ uvedla koordinátorka akce v litoměřické diecézi Dagmar Pelcová.

Noc kostelů se poprvé konala v roce 2005 ve Vídni. Loni akce poprvé probíhala v České republice – v plzeňské a brněnské diecézi. Celkem v 35 kostelech a modlitebnách, zaznamenáno bylo na sto tisíc návštěvnických vstupů.

Jana Michálková