„Máme ještě dobře v paměti, co natropila velká voda při několika povodních od roku 2002,“ připomíná místostarosta Petr Domorázek. Protipovodňová příprava se podle jeho slov týká hlavně záchranného systému. Loni město pořídilo pro hasiče mobilní bariéry, které se napouštějí vodou.

„Teď vyčkáváme, zda dojde k vyhlášení prvního stupně povodňové aktivity. Prvním krokem, který pak musíme udělat, je odstranění přístavního můstku. Potom postupně - pokud voda stoupne, budeme informovat obyvatele na nábřeží a jsme také připraveni jim pomoci s vyklízením domů,“ přiblížil místostarosta.

Vedení města se každý den ráno zabývá aktuální situací. Díky tomu, že Povodí Labe má poměrně rozsáhlý systém monitoringu, umožňuje to Štětským velmi dobře sledovat, jak to na řece a v jejím okolí vypadá.

„Máme takovou praktickou zkušenost, že když se zvýší hladina na vodočtu Labe v Mělníku, tak taková voda sem do Štětí dorazí zhruba tak za čtyři až pět hodin,“ dodává místostarosta Petr Domorázek.

Účinnější protipovodňová opatření ve Štětí teprve chystají. V tomto a příštím roce na ně Štětí vydá asi 5 milionů korun. Na projekt za 655 tisíc korun dostalo padesátiprocentní dotaci z Ústeckého kraje. Do konce roku 2011 by město mělo být ochráněno proti stoleté vodě.

Miroslav Zimmer