Připomínka kulatého výročí otevření této důležité dopravní stavby na konci první dekády 20. století má být jaksepatří výrazná. Město plánuje vydat brožuru přibližující nejen stavbu nového mostu generála Chábery, ale také historii starého litoměřického mostu.

Staré snímky a pohlednice
Spoluautorem publikace je Luděk Veselý, sběratel historických pohlednic a fotografií Litoměřic, který spolu s Jindřichem Čížkem již veřejnosti představil sérii fotografií dokumentujících stavbu nového mostu přes Labe od jejího zahájení v listopadu 2005.

Co by se mělo v brožuře o litoměřickém mostě objevit? „Chybět by neměla četná dobová vyobrazení Tyršova mostu, existují také pohlednice z Litoměřic, na nichž se most často objevoval. Část připravované knížky připomene i vznik rozhledny na Mostné hoře v Litoměřicích, která byla otevřena – stejně jako Tyršův most – v roce 1910 a také bude slavit kulaté výročí,“ prozradil Luděk Veselý s tím, že v tuto chvíli výběr pro publikaci připravuje.

#nahled|https://g.denik.cz/11/cd/tyrsuv_most1_denik-hp_top.jpg|https://g.denik.cz/11/cd/tyrsuv_most1.jpg|Tyršův most v Litoměřicích.#

„Je pravda, že by měla vyjít společná brožura, která by pojednávala o stoletém mostě a také o stoleté rozhledně na Mostné hoře. Výročí připadá na podzimní měsíce, tudíž máme ještě relativně čas na přípravy. Most by si jistě zasloužil, aby proběhla oslava adekvátní takovému výročí. Už proto, že další možnost bude zase až za sto let, město určitě něco připraví. Záleží, kolik na to budeme mít peněz. Sousední most v Roudnici nad Labem má letos také sto let a už víme, že tam slavit na něm budou,“ uvedl místostarosta Litoměřic Jaroslav Tvrdík.

Město požádalo na konci loňského roku o dotaci z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje, na nějž byl ale vyhlášen stop stav. „Nevyjde–li to, budeme hledat prostředky jinde.“

Dřevěné pilíře nahradil kámen
V Litoměřicích býval, jak se lze dočíst v Encyklopedii mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od doc. Dušana Josefa z brněnského Vysokého učení technického, celodřevěný most již v polovině 15. století, zřejmě od roku 1452. Zmiňuje se o něm privilegium krále Ladislava Pohrobka z roku 1454, které povoluje Litoměřickým vybírat na mostě clo.

Tento dřevěný, částečně krytý most přes Labe byl v průběhu doby upravován - jak ukazuje rytina Jana Willenberga z roku 1602. Jeho délka činila 575 metrů a šířka 4 metry (od 18. století dokonce 8 metrů). Most byl opakovaně stržen povodní a několikrát - hlavně v průběhu třicetileté války - spálen. Při opravách byly postupně dřevěné pilíře zaměňovány za kamenné.

Barokní most měl bohatou výzdobu
V roce 1686 byla G. Broggiem zahájena výstavba mostu kamenného, která byla dokončena až roku 1711 O. Broggiem. Barokní kamenný most měl i velice bohatou plastickou výzdobu - celkem 9 soch a kříž. Most postihly válečné události i povodně a v letech 1853-1859 původní dřevěnou mostovku nahradila železná.

#nahled|https://g.denik.cz/11/cd/tyrsuv_most2_denik-hp_top.jpg|https://g.denik.cz/11/cd/tyrsuv_most2.jpg|Tyršův most v Litoměřicích.#

Po výstavbě nového Tyršova mostu níže po proudu byl po roce 1910 stržen. Dochovala se z něj pouze část plastické výzdoby: socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1712 a podstavec s plastickými doplňky pod sochu sv. Xaveria, datovaný do roku 1744.

Nejstarší labský na severu Čech
Dnešní silniční Tyršův most, vybudovaný v letech 1906 – 1910, převádí komunikaci ze středních do severních Čech. Jde o překlenutí Labe v místech, kde se do něj vlévá Ohře. Nahradil tak mosty, které poblíž stávaly po staletí.

Tyršův most je 400 metrů dlouhý, má celkem 8 polí, každé o světlosti 51,3 metru. Jde o příhradovou konstrukci jako Gerberovy trámy s poli střídavě vloženými a převislými.

Konstrukce je nýtovaná pro původní zatížení 24 tunami parním válcem. Tyršův most v Litoměřicích je dnes nejstarším mostem přes Labe v oblasti severních Čech.

Při velké opravě přišel o ozdoby
Velkou opravou v letech 1975-1985 byl rozšířen ze 7,5 na 10,5 metru, přičemž došlo k rozšíření konzol o 1,5 metru. Bohužel muselo být sneseno staré umělecké zábradlí, které tvořilo - stejně jako odstraněné kamenné pylony - skutečnou ozdobu mostu.

#nahled|https://g.denik.cz/11/cd/tyrsuv_most3_denik-hp_top.jpg|https://g.denik.cz/11/cd/tyrsuv_most3.jpg|Tyršův most v Litoměřicích.#

U mostu byly vyměněny nýty, povrch pak byl podroben metalíze zinkem. Zábradlová krajkovina byla nahrazena novým zábradlím.

Zejména byly opraveny části mostu u dilatačních spár a u výtoků odvodnění. Litoměřický most po své kompletní „generálce“ dostal osvědčení naší nejnáročnější třídy na zatížení mostu - A, ztratil však své kouzlo, konstatuje doc. Dušan Josef ve své publikaci.

To ale jistě nadšení pro letošní oslavy neubere.

Tyršův most přes Labe v Litoměřicích

- Tyršův most v Litoměřicích přes řeku Labe je ocelový silniční most spojující město Litoměřice na pravém břehu s bývalou obcí Želetice na levém břehu.

- Most se nachází bezprostředně za soutokem řek Ohře a Labe a spojuje místní města Lovosice, Terezín a Bohušovice nad Ohří na levém břehu s městem Litoměřice na pravém břehu.

- Po obou jeho stranách vede chodník pro pěší.

- Most na pravém břehu Labe překonává také jeden ze dvou litoměřických říčních ostrovů zvaný Střelecký ostrov a dále také dvoukolejnou hlavní železniční trať Nymburk-Lysá nad Labem-Všetaty-Mělník-Štětí-Litoměřice-Ústí nad Labem, Střekov.

- Nynější most navazuje na dva předchozí labské mosty, které v jeho těsném okolí kdysi stály před ním.

Zdroj: cs.wikipedia.org