Usnesení o prodeji předcházela bouřlivá diskuse plná emocí. Argumenty vedení města se střetávaly s nesouhlasnými stanovisky některých zastupitelů a během jednání padl několikrát návrh hlasování o prodeji odložit.

„Já si myslím, že dnes bychom neměli rozhodovat o tom, jestli prodáme nemocnici. Myslím si, že nikdo z nás by neměl morální právo rozhodovat, protože záruky dodržení smlouvy jsou nevymahatelné,“ upozorňoval zastupitel města Zdeněk Kubínek. „Navrhuji, aby zastupitelstvo města pověřilo kontrolní a finanční výbor kontrolou smlouvy,“ navrhoval další zastupitel Libor Svět.

Velmi diskutovaným problémem byla cena, za kterou byla nemocnice PNsP prodána. Někteří zastupitelé upozorňovali na fakt, že mají nemovitosti mnohem vyšší hodnotu než 46 milionů korun. Protiargumentem jim bylo to, že PNsP již do budov investovala a v následujících letech musí být provedeny další důležité rekonstrukce, do nichž město nehodlá investovat a které jsou podmínkou budoucího fungování roudnické nemocnice.

Nejčastější argumenty proti prodeji
- Prodejní cena je nízká, areál má vyšší hodnotu
- Jedná se o nevratné rozhodnutí – město nebude mít na nemocnici vliv
- Uspěchanost nepřinese zodpovědné rozhodnutí zastupitelů
- Nevymahatelnost práva – smlouva nezaručuje to, že bude dodržena
- Přesvědčování o jednostranném řešení. Je prodej skutečně nutný?
- Nebyla nabídnuta varianta se zachováním nemocnice v majetku města
- Investice 100 milionů za 10 let lze splnit i úhradami běžných provozních nákladů, sankce za neinvestování jsou směšné

„Nemocnice není za 46 milionů podhodnocená, protože tam je podmínka investovat dalších 145 milionů korun. Pro nás je důležité, aby se nemocnice zachovala. Cena areálu je ovlivněna také tím, že s ním nelze naložit jinak než stanovuje smlouva, tzn. pokračovat v provozu nemocnice se zachováním všech primariátů,“ upozorňuje starosta Roudnice Josef Bakeš.

PNsP: budeme dělat maximum
Zástupci PNsP slibují, že budou nemocnici provozovat nejlépe, jak bude v jejich silách. „Chtěl bych slíbit občanům, že budeme dělat všechno pro to, aby nemocnice byla alespoň tak dobrá, jako byla dosud,“ uvedl po skončení jednání ředitel PNsP Josef Kohout.

Hlasováno pro prodej nemocnice.

Během jednání o prodeji padly vůči tomuto záměru města také námitky, že není nutné investovat například do zámku, když město nemá finance na rekonstrukci nemocnice.

„Ubrat finance z jiných projektů vždy jde, ale proč je investovat zrovna do majetku, o který se hlásí zkušený a ověřený provozovatel,“ vysvětlil místostarosta města Luboš Matek.

Na to, aby byl vybrán spolehlivý zájemce, apeloval také člen zastupitelstva Ústeckého kraje a města Louny Stanislav Rybák, který na zastupitelstvo kvůli tomuto bodu přijel. Upozorňoval, že základní podmínkou rozvoje nemocnice je, aby měl provozovatel vztah k městu. Jeho apel zřejmě vycházel ze skutečnosti, že se o koupi nemocnice dříve hlásila také společnost PPF Healthcare ze skupiny PPF Petra Kellnera. O prodeji nemocnice této společnosti však zastupitelé ve čtvrtek již neuvažovali.

Hlasování proti prodeji nemocnice.

„Tato společnost nedodala potřebné dokumenty, takže nebyla zařazena mezi zájemce. Navíc měla zájem především o koupi provozu nemocnice, nikoliv o samotné nemovitosti,“ řekl Deníku Josef Bakeš.

Nyní musí najít vhodného partnera
„Jestliže nemocnici zastupitelstvo prodalo nám, musíme očekávat, že v budoucnu i PPF někde v blízkosti bude, a bude vážnou konkurencí, jakou jsou již dnes například Litoměřice. Víme, že se budeme muset moc snažit, abychom na trhu zdravotnictví uspěli,“ řekl Josef Kohout.

„Nejdůležitější je nyní najít vhodného investičního partnera a začít nemocnici revitalizovat, aby udržela krok s okolím,“ uvedl náměstek ředitele PNsP Josef Krajník.