Hospic svatého Štěpána v Litoměřicích, který funguje z velké části díky štědrosti soukromých dárců a podpoře nadačních fondů, získává touto cestou téměř polovinu finančních prostředků na svůj provoz.

Zakoupí dva nové potřebné přístroje
Ve středu přijali pracovníci Hospice sponzorský dar ve výši 60 tisíc korun od Nadačního fondu Umění doprovázet.

„Peníze využijeme k nákupu dvou koncentrátorů kyslíku, kterých máme stále nedostatek. V půjčovně pomůcek, jež funguje pro osoby pečující o své blízké, jich máme jedenáct a jsou téměř nepřetržitě vypůjčené,“ říká ředitel Hospice Pavel Česal.

Jak dále uvedl, Nadace patří k jedněm z největších sponzorů tohoto zařízení.

„Úspěšnost v získávání darů záleží na aktivitě jednotlivých hospiců. Pokud posílají své žádosti a nám se podaří sehnat peníze, jsme velmi rádi, že můžeme pomoci. Hospic sv. Štěpána je námi dosud nejvíce podporovaným zařízením, věnovali jsme sem téměř 440 tisíc korun,“ uvedla zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu Hana Haráková.

Hospicem prošlo v roce 2009 celkem 223 pacientů, z toho 186 jich tu skončilo svůj život. Valná většina klientů zařízení jsou totiž vážně nemocní lidé se špatnou lékařskou prognózou.

Více personálu znamená lepší péči
„Často se stává, že pacient není informován o své diagnóze a ani netuší, kam jde. Takový člověk má jiná očekávání, než mu můžeme splnit. Když se pacientovi takto lže, je to vždy špatně. Proto před přijetím vyžadujeme osobní souhlas,“ vysvětluje Česal.

Podle jeho statistik vychází v Hospicu na jednoho pacienta 2,5 krát více ošetřujícího personálu než v jiných zařízeních následné péče. Ani to však často nestačí k tomu, aby se lidé mohli pokud možno zotavit nebo dosáhnout určitého smíření.

„Lidé přicházejí do naší péče často až ve chvíli, kdy je příliš pozdě, kdy už je jejich stav natolik vážný, že jim není pomoci. Přitom kdyby nám byli svěřeni dříve a mohli bychom se jim včas věnovat, měli by mnohem větší šanci na zlepšení zdravotního stavu nebo klidné a pokud možno bezbolestné dožití,“ říká Česal. Většina pacientů Hospice jsou lidé s onkologickými onemocněními. Těm jsou pod dohledem lékařského personálu podávány léky na utišení bolesti.

Někteří pozůstalí se sem stále vracejí
„Nechal jsem tu kus života, když jsem tu byl se svou ženou. Byla tady od května do září. Se zdejší péči jsem byl velice spokojen. To, co se tady pro lidi dělá, je nedoceněné. Především ten lidský přístup a trpělivost až do poslední chvíle,“ svěřuje se návštěvník Hospice Karel Koutný, kterému zde v loňském roce zemřela žena.