Partnerem Ústeckého kraje by v tomto projektu byla Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Jak uvedla mluvčí kraje Magdalena Hanáčková, pokud se UJEP do projektu zapojí, bude jejím úkolem připravit vlastní obsahovou náplň centra takovou formou, aby zaujala právě cílovou skupinu – především děti a mládež.

Snahou je totiž zvýšit zájem mladých lidí o vědecké a technické studijní obory jak na středních, tak i vysokých školách. Náklady na zřízení vedecko – technického střediska by se mohly pohybovat v rozmezí 30 – 150 milionů korun a byly by v případě úspěchu plně hrazeny z dotačních prostředků.

Cílem je zatraktivnit vědu a techniku

Netradiční středisko by bylo určeno pro školou povinnou mládež. Možnost nakouknout do tajů vědy a techniky, ale příznivým okem, jistě děti zaujme. Interaktivní pomůcky a exponáty nabídnou populární formou hlubší pohled na podstatu fyzikálních a různých přírodních jevů.

Zařízení by bylo velkým přínosem pro základní školy a jistě nejen místní. O návštěvu ojedinělého střediska by určitě stály i školy ze vzdálenějších míst. „Projekt rozhodně vítám. Mluvila jsem o tom již i s paní starostkou,“ uvedla Hana Bažantová, ředitelka Základní školy Terezín.

Vzhledem k tomu, že je vše teprve ve fázi plánů, nedokáže si zatím ředitelka do podrobna představit využití centra, záleželo by na jeho zaměření. V této myšlence vidí ovšem velký potenciál. Smysl bude mít nejen při přípravě na volbu povolání, ale také k pořádání různých výstav a dalšího vzdělávání.

Není třeba dodávat, že v případě úspěchu projektu se otevírají velké možnosti pro zapojení do výuky. „Jsme v Terezíně jediná škola a určitě bychom se snažili o případnou spolupráci,“ potvrzuje ředitelka.

Dodává, že by škola pro takové centrum mohla nabídnout i využití svých kantorů. V současnosti, kdy se o všem ještě jedná a nejsou známy žádné podrobnosti, je těžké plánovat.

Jak uvedla Jana Ryšánková, radní Ústeckého kraje, jednání zainteresovaných stran by mělo proběhnout příští týden. Pak teprve bude možné nastínit konkrétní představy.

Po armádě zůstaly opuštěné budovy

Najít vhodnou budovu pro centrum by neměl být v Terezíně problém. Jak uvedla terezínská starostka Růžena Čechová, prázdných objektů po armádě je ve městě mnoho. Finanční prostředky na jejich opravu samozřejmě v městské pokladně nejsou.

„Každou takovou aktivitu bych tedy samozřejmě uvítala,“ potvrzuje. Vyjmenovala hned několik budov, které by byly pro potřeby zmíněného centra vhodné, včetně kasáren nebo vojenské nemocnice za kostelem. Podrobné informace však o tomto plánovaném projektu starostka také zatím nemá.